Stichting de Verbinding

Onder deze Menukeuze vindt u alles over de Verbinding. Zoals doelstellingen en werkwijze.
Verderop naar rechts vindt u informatie over de activiteiten (agenda) (werkgroepverslagen) en over de deelgenoten. Waar kunt u ze vinden in uw regio en wat bieden ze u. Zoekt u een bepaalde behandeling dan vindt u dat via de wolk met behandelingen onder “wat bieden wij u?”
 
Belangrijk Nieuws. Ecodorp Brabant heeft haar Ecogebouw op de kleine Aarde te Boxtel beschikbaar gesteld als centraal activiteiten centrum in Brabant. Ecodorp Brabant roemt bij monde van Rolf Grooten de vernieuwende organisatie opzet van de Verbinding. Het pand is een fantastisch duurzaam gebouw en past naadloos bij de Stichting.
Bijzonder detail is dat verschillende deelnemers van de Verbinding de afgelopen jaren hebben meegebouwd aan dit Eco gebouw. Wij zijn dankbaar voor dit geweldig gebaar van Ecodorp Brabant.
 
ALS U RUIMTE HEEFT, IDEËEN HEEFT OF ONS FINANCIEEL WILT HELPEN: bel 06 17143066 (zie ook onder Contact
 
AANLEIDING TOT DE VERBINDING
  
  • Behoefte om Verbinding te maken met iedereen. De tijd van hokjes en grenzen is voorbij. Samen op weg in de eenheid. De Verbinding is er dus voor iedereen. Er is ook behoefte aan activiteiten die open staan voor iedereen. Bewustwording en bewustzijn te ont wikkelen. Ofwel te ontdekken, bewust te worden van ons ZIJN. Uitgedaagd worden. Vallen en opstaan en je daarvan bewust te mogen worden, dat het zo werkt.
  • De behoefte van mensen om op ieders eigen spirituele reis in verbondenheid met gelijkdenkenden te kunnen zijn, vertrouwd en veilig. Een soort thuiskomen. In tegenstelling tot de Facebookgroep komen we dus graag echt samen.
  • Behoefte van mensen om samen te werken. Ideeën uit te wisselen. Behoefte ook tot samenwerking tussen therapeuten en zorgverleners. Behoefte tot uitwisseling tussen zorgverleners in de alternatieve en reguliere gezondheidssfeer

* Er zijn vele tientallen zelfstandige dienstverleners, die werken op het gebied van bewustwording, heling en genezing.

*Cliënten / patiënten die ook zelf willen werken aan hun eigen geestelijke en fysieke gezondheid zijn gebaat bij een informatiebank, waarin ze hulp kunnen zoeken, die past bij hun hulpvraag.

*Daarnaast zijn er diverse dienstverleners, die geen of lage tarieven willen hanteren voor hun diensten. Zij werken vaak vanuit huis of zijn ambulant. Stichting de Verbinding biedt de mogelijkheid, door bundeling van kracht en ervaring, om overeenkomende dromen te realiseren, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke ontmoetingsplaats, werklocatie, betaalbaar praktijkcentrum.

*De verschillende zorgsystemen en met name de cliënten / patiënten in Brabant zijn gebaat bij een goede samenwerking met open vizier, zonder (voor)oordelen.