Spiegels

Steun het project Spiegels

Stichting de Verbinding staat voor de Weg van de Liefde, voor Verbinding maken met iedereen. Dat spreekt mij erg aan. Echt verbinding voelen met een ander betekent dat je je openstelt en niet krampachtig vasthoudt aan je eigen ‘gelijk’. Het betekent ruimte scheppen voor de ander. De ander herkennen als broeder of zuster, deel uitmakend van dezelfde Goddelijke werkelijkheid. Het opnieuw verbinden – ‘re-ligiare’ – is volgens mij de kern van elke religie. Opnieuw verbinden met God, oftewel met de grond van ons bestaan en van daaruit opnieuw verbinden met jezelf en met de ander: want op dit niveau is alles één. Als we dat echt zo kunnen ervaren wordt het vanzelfsprekend om te leven vanuit respect, eerbied en liefde.  

Een kijk- lees en ontdekboek om je aan te spiegelen
Vanuit deze gedachte ben ik bezig met een boek dat jong en oud op een toegankelijke manier kennis laat maken met beelden, verhalen en citaten uit verschillende religies. De focus ligt hierbij op de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Elke cultuur heeft zijn eigen vorm bedacht voor waar het in essentie om gaat: de verbinding met het grotere geheel. Door teksten uit verschillende bronnen thematisch bij elkaar te plaatsen, vallen de parallellen op en kan de lezer zijn eigen visie verruimen. Het lezen van het boek moet als een persoonlijke ontdekkingstocht zijn. Met kleurenfoto’s, een grote variatie aan teksten en een inhoudelijke wisselwerking tussen de teksten wordt het een kijk-, lees en ontdekboek dat uitnodigt tot reflectie en vergelijking. Voor het onderwijs biedt dit een rijkdom aan mogelijkheden. Bij het boek wil ik daarom lesmateriaal ontwikkelen voor de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school.

 

Crowdfundingactie
Om Spiegels te kunnen realiseren, heb ik jullie steun nodig. Op 16 april ben ik samen met Jeroen Hoogerwerf van Levendig Uitgever een crowdfundingactie begonnen via het platform www.geloofinjeproject.nl. Ik wil iedereen van harte uitnodigen om eens een kijkje op deze site te nemen en donateur te worden. Onder het kopje Spiegels is meer informatie te vinden en een leuk inspiratiefilmpje dat een idee geeft over de opzet van het boek. Op mijn website www.zinvoorzin.link  vind je ook een aparte pagina over Spiegels .
 Je kunt het project al vanaf 
€ 25,- steunen. Je krijgt het boek (ter waarde van € 19,95) dan opgestuurd zodra het klaar is. Als het benodigde bedrag niet wordt behaald krijgen alle donateurs hun geld automatisch teruggestort.
Jullie zouden me ook erg helpen als jullie andere mensen in jullie netwerk op Spiegels zouden willen attenderen. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook of LinkedIn. Zo kunnen we voor een sneeuwbaleffect zorgen en een steeds grotere groep mensen bereiken.

Reageren?
Misschien heb je na het lezen van dit stukje de behoefte om te reageren op mijn project. Dat kan via mijn e-mailadres zinvoorzin@kpnmail.nl. Als je mooie teksten, citaten of verhalen hebt die in Spiegels zouden kunnen passen, houd ik me aanbevolen. Met het boek wil ik een bijdrage leveren aan meer verbinding tussen mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Door onze wijsheid te delen krijgen we een completer beeld op het leven.