UItwisseling Andersom

“Uitwisseling Andersom – Exchange Of A Different Kind” (Ned’se versie)

Afrikaans spreekwoord:

“Het ei is zich niet bewust van de wijsheid van het kuikentje”

Zolang je in je eigen beschermde omgeving bent, meen je te weten wie je bent. Het ei denkt dat ie heel wat is, maakt grapjes over het kuiken, maar hij kan zich dat alleen veroorloven omdat hij nog beschermd in de dop zit. Tot hij in de ‘kou’ komt, in een vreemde omgeving. Pas dan komt hij zichzelf tegen.

Het is mijn wens om andere mensen te mogen helpen/inspireren/en motiveren hun dromen waar te maken, ongeacht de omstandigheden waar ze in zitten.

Door eerst zélf ervaringen op te doen in een totaal andere cultuur is bij mij deze droom ontstaan. Ook mijn gesprekken met meerdere jongeren in diverse townships hebben hiertoe bijgedragen. Vandaar dat ik deze jong volwassenen ook deze unieke kans wil geven om tijdelijk in een totaal andere cultuur te verblijven. We kunnen erover praten, erover lezen, maar de ervaring zélf brengt meestal de grootste verandering….in jezelf !