Lia Verhoeven **

Lia Verhoeven

Welkom op mijn pagina bij de Verbinding    

 

 Mijn naam is Lia Verhoeven. Ik heb een praktijk in alternatieve geneeswijze gevestigd in Loon op Zand.

 

Al vanaf mijn kinderjaren wist ik dat ik een bepaalde vorm van helderziendheid bezat, maar kon daar vanwege mijn jonge leeftijd niet echt mee overweg. Daarom verdrong ik dit gegeven, mede omdat ik niet begrepen werd. Zo’n 15 jaar geleden werd mijn gave sterker dan mijn pogingen om het te verdringen en merkte dat ik een bepaalde mate van heldervoelendheid als helderwetendheid bezat, ofwel de gave om energiestromen bij mensen te zien en te voelen waardoor ik kon vaststellen wat die mensen op dat ogenblik bezighield.

Door mijn opgedane ervaring in o.a. het speciaal onderwijs en als dokters- en apothekersassistente kwam ik steeds meer tot het besef dat ik mijn gave in dienst kon en wilde stellen van mensen die in de reguliere geneeskunde vast lopen of hier een andere kijk op hebben. Ik wil benadrukken dat mijn behandelmethodes niet bedoeld zijn om de reguliere geneeskunst te vervangen, maar gezien moet worden als aanvulling op de reguliere behandelingen of als deze niet het gewenst resultaat bereiken.

 

                      

Mijn verschillende disciplines zijn:

 

  • Energetische behandelingen

                         o.a. reconnectie , magnetiseren

  • Automatisch schrift
  • Fotobehandelingen
  • Psychometrie
  • Individuele begeleiding

                              

Energetische behandelingen

Tijdens deze behandeling maak ik contact met de lichaamsenergieën van de cliënt (het invoelen), waardoor ik weet om welke gebieden het in het lichaam gaat waar spanning of problemen vandaan komen. Dit doe ik door gebruik te maken van mijn helderwetend en heldervoelend vermogen.   

Afhankelijk van de aard  en ernst van de klacht kan dit zowel met als zonder aanraking van het lichaam. Door het ontvangen van helende energie en/of het oplossen van blokkades wordt het zelfhelend vermogen van lichaam en geest gestimuleerd om zijn balans weer terug te vinden.

Dit alles gebeurt in een sfeer van respect en acceptatie voor wat er zich aandient.

Tijdens de behandeling  kunt  u naast totale ontspanning en loomheid o.a. warmte, koude, zwaarte en trillingen ervaren maar u kunt ook kleuren of beelden zien. Het kan zijn dat de klachten na de behandeling verergeren. Dit is geen reden voor bezorgdheid het is van tijdelijke aard.

De duur van de behandeling varieert van 40 tot 60 minuten. 

 

 

 

 

 

      

    

                     

                    

Channelen

Bij helderwetendheid ontstaat er een vorm van communicatie tussen de mens en energieën in hogere dimensies. Deze communicatie noemt men  ‘channelen’. Bij het channelen komen persoonlijke boodschappen en informatie vrij die kunnen bijdragen tot het verkrijgen van meer inzicht in de problematiek van de cliënt. Met die persoonlijke boodschappen en informatie kan in overleg met de cliënt een behandelplan worden opgesteld. Het uiteindelijke doel van deze behandelmethode is om de balans in jezelf terug te vinden en de weg naar de vrijheid te (her)ontdekken.

                       

Automatisch schrift

Het neerschrijven van informatie verkregen door ‘channelen’  noemt men automatisch schrift. Het voordeel hiervan is dat u alle informatie nog eens rustig na kunt lezen.

                        

Psychometrie

Dit is het invoelen van voorwerpen of foto’s. Door mij af te stemmen op het energieveld van het voorwerp of foto vorm ik een beeld van wat er op energetisch niveau speelt. Het energieveld raakt soms uit balans door ziekte, psychische en/of traumatische ervaringen. Door het invoelen kan ik  eventuele problematiek inzichtelijk maken en deze met de cliënt bespreken. Het spreekt voor zich dat dit alles gebeurt op basis van vertrouwen en respect voor elkaar. Een optimale vertrouwensbasis is voor het werk dat ik mag doen het belangrijkste uitgangspunt waarmee je het beste resultaat kunt bereiken.

Wanneer u meer wilt weten over mijn werk en wat ik voor u persoonlijk zou kunnen betekenen, dan kunt u voor een afspraak of meer informatie mij bereiken via mobiel nummer 06-15836701 of mailen naar liademey@gmail.com

Liefdevolle groet,

Lia