Cellulitis

 

 ……………..Cellulitis in verschillende vormen

Cellulitis bestaat in meerdere vormen. Hiervoor zijn ook verschillende gradaties van cellulitis, van graad 1 tot en met 3. Wanneer door een microscoop een duidelijk verschil is in de anatomie van de cellen wordt er gesproken van eerstegraads cellulitis. Als de huid gevoeliger wordt spreken we van tweedegraads cellulitis. Bij mensen met tweedegraads cellulitis reageert de huid anders dan een normale huid. De onregelmatige huid wordt gevoeliger voor kou en wordt ook minder gevoelig voor ultraviolet licht. De huid lijkt daardoor wat bleker dan de rest. Verder wordt de huid rond de billen minder flexibel. Als we van derdegraads cellulitis spreken, dan spreken we over een vorm van cellulitis die goed te herkennen is. Bij derdegraads cellulitis wordt de cellulitis voor het oog ook goed zichtbaar, de huid wordt ruwer en stug. Het enige verschil met tweedegraads cellulitis zijn de duidelijke kenmerken die voor het oog ook goed te zien zijn.

Wat zijn dan wel de oorzaken van dit hardnekkige probleem?

Dit probleem kent meerdere oorzaken en zijn allemaal op de een of andere manier aan elkaar verbonden door een ongezonde levensstijl.

Tot zover de info en met dank aan www.cellulitis-info.nl  …………………

Ongezonde leefwijze: Dit is de juiste vaststelling.

Die ongezonde leefstijl komt voort uit een mindset van overtuigingen (mentale- emotionele component van ons zijn) en/of een geestelijke component.

Kan tevens deels vanuit de genen meegekregen zijn uit vorige generaties, waarbij moet worden opgemerkt dat dat geen dwangbuis is. Genen neigen je tot gedrag en uiterlijk, maar jij bepaalt of jij die neiging volgt. Afhankelijk van je bewustwording kun je genen bijstellen tot jouw bewust gekozen leefwijze. Genen zijn aanpasbaar, zoals ook de meest recente fysici / biologen aantonen.

De ongezonde leefstijl komt ook voort uit jouw ervaringen en je reacties daarop. Dus hoe bewuster je in het leven staat hoe eerder je in de gaten hebt dat je van je kern wegloopt uit angst of boosheid of verdriet. Dit is het sturend vermogen, waarop je lichaam aansluit. Als je onbewust en jezelf ontkennend een snackend leven lijdt, dan zijn de sturende elementen in je lichaam zoals de hormooncyclus volgend aan die mindset. Echter niet perse negatief volgend ofwel klakkeloos volgend.

Je zou kunnen zeggen dat stadium 1 een relatief lieflijk signaal is van het lichaam om je attent te maken op waar jouw oplossing ligt. Je hebt je lichaam/ gevoel ontkend. Jezelf in de kou gezet. Je huid is je grootste contact orgaan naar buiten toe. Door cellulitis wordt de huid in 1e instantie gevoeliger en qua oppervlakte groter. De wijsheid van je lichaam roept je op om jouw kwaliteit uit te delen naar anderen. Niet langer in jezelf beklemd te zitten, jezelf onvoldoende te erkennen in je waarde. Tegelijkertijd roept je lichaam je op om bewust te worden. Als je dat veronachtzaamd, dan verkrampt de huid als het ware, het verhard. Een nog nadrukkelijker en pijnlijker signaal/boodschap dan voorheen.

Het zal duidelijk zijn. Roken en snacken (onvolwaardig eten) zijn een uiting van je overtuiging: ik doe er niet toe. Ik ben niet krachtig genoeg. Ik erken mijzelf niet in de waarde die ik voor de mensheid heb. Die bewustwording roept cellulitis heel subtiel op, maar allengs minder subtiel. De paradox is vaak dat mensen van de weersomstuit om inzicht te vermijden, zichzelf nog minder aantrekkelijk vinden. Kleding die strak zit bevorderd cellulitis. Dat is ook logisch. Want de huid wil zich uiten wil contact maken met de mensen en natuur om haar heen. Strakke kleding neemt die functie als het ware over. Waardoor de huid nog meer geprikkeld wordt.