CMN: Citizens Multi National

Ontwikkeling in de nieuwe tijd: Soevereiniteitsbeweging wereldwijd- basisinkomen voor iedereen- CMN.

Citizens Multi National CMN

Is een multinational van burgers.

 

Hoe is nu de situatie? We leven in een economie waar ons wordt wijsgemaakt dat er inflatie is en dat wij die moeten betalen. Dat er tekorten zijn en dat wij die moeten aanvullen.

Bewezen is dat sinds de WOII er een deflatie is in plaats van een inflatie. Echter door overmatige (soms geheime) overheidsbestedingen is dit kunstmatig tot een inflatie gemaakt.

We krijgen onvoldoende informatie over de financiële positie van de overheid, omdat de overheid met begrotingen werkt en niet met exploitatie overzichten. Iedere huisvrouw weet dat je met begrotingen kunt sjoemelen. En dat gebeurt dus ook. Wat nog veel erger is is dat de overheid nog nooit inzicht heeft gegeven aan de Kamers wat onze balanspositie is. Ons bezit en vermogen. Dat is misleiding van de hoogste plank. Want zelfs al heb je in een paar jaren begrotingstekorten, een super superrijk land als Nederland heeft vermogen genoeg om dat op te vangen. Vergelijkbaar met iemand die miljonair is en elk jaar te weinig inkomen heeft. Deze snoept dus zijn vermogen op maar je zult het nooit aan hem zien want hij heeft geld genoeg. Wij worden onrechtmatig tot slaaf gehouden, een ratje dat rondrent in een molentje: ratrace.

 

We leven in een economie die nodeloos kostbaar is en waarbij de problemen in Europa zo groot zijn geworden dat het waardeloze vijfig Euro papiertje ook echt waardeloos dreigt te worden. Het financiële systeem wereldwijd kan elk moment instorten en dan zijn alle spaartegoeden en alle bezittingen waardeloos geworden. Natuurlijk wordt al tientallen jaren met kunst en vliegwerk dit getracht te voorkomen, maar het is een onhoudbare zaak.

Dus alles wat we hebben opgebouwd dreigt verloren te gaan. Nu is angst een slechte raadgever dus heeft Henk Bor een econoom die in de USA furore heeft gemaakt al tientallen jaren geleden in de USA een systeem proberen op te starten dat de burger onafhankelijk zou maken van de failliete dollar. Dat is niet gelukt. Hij was te vroeg.

 

Wij zijn een kikker in een pan met water die al jarenlang op het vuur staat. Als je een kikker in heet water gooit springt hij er uit. Maar doe je het geleidelijk opwarmen dan wordt de kikker gekookt zonder dat hij het in de gaten heeft. Dat zijn wij.

5ooo jaar geleden is men begonnen met boekhouden. Daarvoor deed men daar niet aan. Men vond het nodig om precies te registreren wie wat van iemand tegoed had en of schuldig was. Vaak gebeurde dat in waarden van goudgewicht. Dat was een transitie naar muntverkeer.

 

Het Arabische boekhouden waar het ontstond kent echter geen renteberekening. Want als je 1000 munteenheden in de economie stopt en deze uitleent is er niet meer geld dan 1000 om terug te betalen. Zodra je rente gaat vragen bijv 10% moet er ergens extra 100 worden opgehoest en die zijn er niet. CMN is tegenstander om met geld geld te verdienen. Rente suggereert dat geld kan groeien en dat is niet zo. Dus je creëert een kunstmatige schaarste. En een prikkel om als slaaf achter de feiten aan nog harder te werken. Rente is een soort zweep. Voorts was elke munt van goud dus de waarde was gelijk aan de muntwaarde. In veel godsdiensten was renteberekening verboden.

Zolang een economie beperkt is tot een afgebakend land of stad verdwijnen er geen munten. Maar zodra er vreemdelingen worden ingehuurd bijv huursoldaten verdwijnen de uitbetaalde munten naar het buitenland en verdwijnen dus uit de economie. Opnieuw schaarste dus. Wat er niet is kun je niet laten stromen. Ook het sparen of opslaan van munten in 1 hand is funest voor de economie. Munten moeten stromen en niet opgeslagen liggen. Hoe sneller ze stromen hoe meer economische activiteit en hoe beter het met een land gaat.

De volgende transitie ontstond toen het muntgeld van goud of zilver omgezet werd in papiertjes. Aanvankelijk was een papiertje ook nog de waarde in goud waard, maar in de vorige eeuw werd dat afgeschaft en was de dekking in goud zeer mager geworden. Het is louter papier dat op basis van “louter vertrouwen dat het wel goed komt” in omloop is.

Kleine transities vonden plaats toen het weekloonbuiltje vervangen werd door een maandloon. Toen later ging men van maandloon naar girale overboeking. Beide transities werden door de overheid en banken afgedwongen en opgelegd aan de burger. Die mogelijkheid heeft CMN niet en dat zou ze ook niet willen. Mensen zijn verstandig genoeg om zelf te kiezen.

 

De renten die in deze geldvoorziening zit is zo enorm geworden dat het nu voorzichtigheidshalve ca 50% van de waarde uitmaakt.

De laatste transitie was de overgang van papiergeld naar digitaal geld. Slechts 3% van de totale geldhoeveelheid in de wereld is nog cash, dwz in papiertjes en muntjes van generlei waarde. Het meerendeel van het geld is digitaal dus cijfertjes in een scherm. Een boekhoudkundige journaalpost. Dit meerendeel wordt uitgeleend tegen rente. Bovendien wordt hetzelfde geld veelvoudig uitgeleend tegen rente, want dat kun je met digitale cijfertjes. Geld wordt niet herverdeeld maar komt meer en meer geclusterd in de handen van slechts 300 mensen in de wereld. Daarmee laat het de rest van de wereld tot slaaf worden.

Nationale overheden zijn ook slaven geworden want zij huren het geld van banken die tevens eigendom zijn van deze 300 allerrijksten. Dit is dan ook een giga luchtbel die elk moment kan klappen. Verdeel en heers strategieën zorgen ervoor dat in de enorme hierarchie van het geld niemand precies weet wat het hogere echelon uitspookt. Hou jij ze dom dan hou ik ze arm was jarenlang de samenwerking tussen de rijken en de RK kerk. Op deze wijze werkt het nog steeds. Je verstrekt niet de juiste of volledige informatie en mensen worden wijsgemaakt dat er tekorten zijn en dat zij die natuurlijk moeten bijspijkeren. Dat gebeurt op allerlei slinkse wijzen. Hoge boetes, hoge tarieven, hoge belastingen, lagere uitkeringen, lagere voorzieningen etc. Zo zuig je de hele burgerij uit. Omdat dit voortkomt uit bezuinigingszucht EN onder invloed van sommige sterke lobbypartijen is onze wetgeving en regelgeving in strijd met de grondwet en met de universele rechten van de mens. Tegen elke rekening en maatregel kan de burger op die grond met succes bezwaar maken.

 

Als we in onze kleine gemeenschap zoals NL geld genereren dan hebben we geen bestaande banken nodig. Dat is positief geld.

We kunnen minimaal de helft goedkoper leven, want minstens 50% van een euro is gecumuleerde rente. Deze vorm van economie is geen natuurlijk fenomeen. Het is een boekhoudkundige trukendoos. Dit is door veel religies altijd verboden geweest en in Arabië nog altijd zo.

Geld is niet meer dan een transitiemiddel. Nu is het voor met name geldverzamelaars (miljardairs) en banken een productiemiddel, een machine om winst te maken. We kunnen echter kiezen voor een natuurlijke economie. Een economie waarbij geen geld wordt uitgeleend op basis van krediet. Geen rente bestaat. Hoeveel goedkoper is dat? Soms betaal je nu in een hypotheekperiode van 30 jaar 3x je huis aan de bank. Tel uit je winst. We kunnen banken helemaal droogleggen.

 

Henk Bor is een econoom die zo clever was dat hij vele jaren de banken heeft geholpen om het digitale systeem op poten te zetten. De zogenaamde geldloze economie dus waarin geen cash meer voorkomt alleen maar cijfertjes op een scherm, daaraan heeft hij meegewerkt. Hij kent het door en door. Hij is in 1926 geboren en pas in 1985 viel het kwartje: wat ik doe is economische ontwrichting. In 2009 kwam hij naar NL terug. Met CMN wil hij de voordelen van een multinational voor consumenten en ook kleine ondernemingen en andere organisaties beschikbaar maken. Wat zijn de voordelen van een multinational? Deze kunnen al 50jaar, sinds de komst van de mainframes, kosten besparen tot wel meer dan 60%. CMN laat die voordelen bij de burgers terecht komen. Banken en multinationals die nu bonussen uitkeren worden onttrokken aan de lokale economie. Het vertrekt naar het buitenland en/of verdwijnt in beleggingen (oude sok).

Een multinational is een keten van activiteiten. Dus bijvoorbeeld er wordt een stuk grond aangeschaft en je haalt ertsen uit de grond, de 2e stap is dat deze worden gesmolten en tot ruw metaal verwerkt. De 3e stap is dat je er toegepaste staven van maakt van bepaalde kwaliteiten. De 4e stap is dat je er iets concreets van gaat maken bijvoorbeeld je trekt er draad van die je ommantelt voor verschillende toepassingen: kabels. De 5e stap is dat je bijv. (maar hier zijn al talloze andere mogelijkheden ook) er kabelbomen van maakt voor in auto’s. De 6e stap is dat je er auto’s van maakt. De 7e stap is dat je auto’s verkoopt. Een multinational zorgt ervoor dat ze alles in één hand heeft.

Een multinational heeft dus maar 1 of 2 contacten met de burger. Namelijk op het moment dat de grond van een boer wordt gekocht. En wanneer de auto wordt verkocht. Daar vinden contante of digitale transacties plaats. Alle andere momenten van in en verkoop vindt intern plaats via digitale boekhoudposten op een rekening courant met de moeder/dochter/ zusterbedrijven.

Als we de verkoopprijs van de auto op 100% zetten dan is de aankoop van de grond mogelijk slechts 1%. Daartussen worden fictieve renten en winsten gemaakt, bonussen uitbetaald en dus economische waarde aan het geldsysteem onttrokken. Bovendien weten multinationals door juridische constructies precies te voorkomen dat men ergens belasting betaald. Het grootste deel in de keten wordt boekhoudkundig verrekend en is niets meer dan een getal in een scherm. In sommige bedrijfsketens zal dit 60% zijn en in andere weer dichter bij de 99% in dit voorbeeld. De enorme verliezen voor de burger in deze ketens kunnen we voorkomen door CMN.

 

Bij CMN creëert men ook ketens. De eenvoudigste keten is een ZZP er die bijvoorbeeld schildert. Deze verzoekt zijn leverancier van verf en materiaal om ook bij CMN aan te sluiten. Zijn klanten verzoekt hij ook om aan te sluiten. Hij creëert zo een gesloten keten waarbij hij belang heeft evenals andere burgers. Iedere aangeslotene is partner en deelt dus ook mee in de winst van CMN. Dat is natuurlijk niet 123 te realiseren. Maar het heeft enorme voordelen. De bonussen en renten kunnen uit de keten. Bij CMN stelt men dat voorlopig en veiligheidshalve op 20%. Zodra je aansluit ontvang je deze 20%, omdat wanneer je bijv €100,- stort je bestedingruimte van 120 CMN kapitaal ontvangt. Binnen het CMN systeem rekenen de partners in CMN kapitaal af. Je krijgt dus op je overzicht te zien dat je 120 te besteden hebt. Daarmee kun je naar een aangesloten restaurant en daar dineren voor 90. Je hebt werkende ketens nodig om het systeem mogelijk te maken. Vooral ketens die bestaan uit arbeid kunnen een succesverhaal snel mogelijk maken bijv een bio boer verkoopt zijn groente aan een distributeur die het bij de burger brengt. Als iedereen is aangesloten heeft iedereen sowieso een voordeel van 20% meer te besteden.

 

Het CMN systeem maakt het mogelijk om banken droog te leggen. Daarvoor moet iedere burger aansluiten. Voorlopig zullen banken dus nog wel aanwezig zijn, maar dat geeft niet. Het CMN systeem is inflatie proof en ook Eurocrises proof. Dat geeft dus zekerheid voor de toekomst. Het geeft enorm veel autonomie terug aan de burger.

 

Er is nog een ander groot voordeel voor de burger. CMN kent geen rente en geen leningen. Heb je een keten waarbij er bijvoorbeeld een steenfabriek is en een dakpannenleverancier, een aannemer en onderaannemers. Dan kun je voor een fractie een huis bouwen. Namelijk CMN geeft samen met jou opdracht om jouw gewenste huis te bouwen. CMN houdt het economisch eigendom en betaald de verschillende partijen. Zij boekt een waarde van 200000 en betaalt digitaal aan de aannemer 200000 die op zijn beurt de verschillende deelbedragen aan toeleveranciers overboekt. Jij ontvangt het permanente gebruiksrecht plus het juridisch eigendom. En omdat CMN niet uitgaat van 3o jaar hypotheek maar van 100 jaar looptijd van het gebouw vraagt ze jou niet meer dan 1% te betalen per jaar. Dat betekent dus 2000 CMN kapitaal per jaar. Dat geld wordt door CMN ingezet om jaarlijks onderhoud mogelijk te maken zodat het gebouw in tact blijft. Wil je een bestaand pand kopen dan zul je de eigenaar bereid moeten vinden om ook partner in CMN te worden. Kan dat nog niet dan kan ook CMN met de bank van deze eigenaar CMN kapitaal overboeken naar zijn bank in een ratio 1:1. CMN is van mening dat banken hetzelfde doen namelijk een bedrag in een journaalpost boeken en de klant de illusie geven dat het duurzaam geld is. CMN kapitaal is duurzamer omdat het uitgaat van duurzaam en lokale economie. Het schakelt multinationals uit. Daar waar bestaande multinationals gefocust zijn op winstmaximalisatie is CMN gefocust op realisatie van lokale ketens waarbij lokaal werk en inkomen, minimale kosten en duurzaamheid voorop staan.

Verwaarloosde panden zijn ideaal. CMN verstrekt kapitaal + via haar ketens verbeteringsmogelijkheden tegen een goedkopere prijs. Alle inventaris, inboedel en eventuele ijzeren voorraden kunnen hierin worden meegenomen.

Ook onderwijs en zorg kunnen als waarde op deze wijze onder de 1% regeling vallen. CMN betaalt alle kosten via haar systeem. Huur vervalt hiermee dus.

De toekomstige eigenaar betaalt niet meer dan 1% van de totale waarde per jaar. De toekomstige eigenaar moet aan CMN aannemelijk maken dit op basis van exploitatiecijfers te kunnen betalen. Aangezien CMN geen inflatie kent is er ook geen waardefluctuatie tussentijds. Wel kan de waarde natuurlijk bij aanschaf en latere verkoop door marktwerking verschillen. Lokale jaarlijkse belastingen, lasten  -zolang deze nog bestaan- worden door de gebruiker betaald.
CMN kapitaal verkrijg je door:

-Storten van Euro’s. Deze euros zet CMN in de overgangsperiode nog in om transacties met euroleveranciers te betalen.

-Inbreng onroerend goed onbelast. Heb je een hypotheek erop dan zal CMN in onderhandeling gaan met de bank. Momenteel vinden er verschillende rechtszaken plaats.

-inventaris, ijzeren voorraad en inboedel.

-Onderwijs en zorg

 

CMN is geen grote organisatie. Eigenlijk niet meer dan een administratie kantoor met momenteel nog belangrijke juridische poot omdat CMN zich nog als partner van banken moet afdwingen. Het stuwmeer aan Euros wordt vooral gebruikt om grond te kopen. Ook voor gemeenten is het aantrekkelijk om Euroloos te gaan werken. Bij infrastructurele werken geen rente mee. Het adagio van CMN is creatie in plaats van krediet. Geluk in plaats van angst.

 

Als je iets wilt ontwikkelen bijvoorbeeld een bed-and-breakfast dan dien je een goed projectplan te schrijven. Als dat goedgekeurd is gaat CMN dit fasciliteren en in no time heb jij een bed-and-breakfast. In dat plan moeten de standaard vragen: waar, wanneer, wie, wat, waarom en hoe worden beantwoord. Levensvatbaarheid van de plannen staat voorop.

 

Voordelen voor bedrijven zijn er ook natuurlijk.

-Integrale binding met de consument.

-geen financieringskosten

-sterkere concurrentiepositie met multinationals

-behoud en uitbreiding van werkgelegenheid

-geen debiteuren en crediteuren administratie

-alleen voorlopig eindconsumenten belasting (btW)

-concurrentie geschiedt niet op prijs maar op kwaliteit

-geen betalingsvertragingen

-dit systeem versterkt de economische activiteit op een positieve wijze

 

Bedrijven en consumenten en overheden zijn nodig voor de keten.

Wat kun je doen?

-Open een rekening en ervaar.

-Informeer anderen en enthousiasmeer

-bij het aanbrengen van nieuwe partners ontvang je een aanbreng premie in CMN kapitaal

 

-dien een project in.

 

Momenteel in de slag met DNB en andere handelsbanken. Wij willen graag hypotheken afkopen via een boekhoudkundige boeking tussen banken.

Stel je hebt een huis van 2 ton en een hypotheek van 1 ton. Overwaarde 1 ton. Er zijn een aantal mogelijkheden: je brengt huiswaarde in van 2ton en 1 ton hypotheek Je ontvangt 1 ton +20% waarde aan CMN kapitaal en je betaalt 1% p/jr van 2 ton.

Of je verkoopt je huis eerst en je brengt 1 ton in. En je koopt elders een ander huis voor 2 ton. Ook dan betaal je 1% p/jr van 2 ton.

Je betaalt dus in 100 jaar nooit meer dan de oorspronkelijke waarde voor gebruiksrecht. En daarmee wordt je huis ook nog picobello in orde gehouden.

 

Voor huurbazen is het ook interessant. Geen omkijkens meer naar. Een pand met 10 kamers van 1 miljoen Euro kan worden ingebracht. Ontvangt 1.2 miljoen CMN kapitaal.

Als een pandjes baas het nieuw wil bouwen. Hij betaalt 1% is 12000 p/jr CMN kapitaal of Euros. Dat staat in geen verhouding met de hypotheek last nu. Hij wordt “gedwongen” om zijn huur te verlagen, want er kan geen geld worden verdient met geld. Immers als een student niet tegen een lagere huur terecht kan, kan deze zo zelf een pand aanschaffen via CMN en wel de lagere last bereiken. De huur bestaat uit louter de jaarlast van 1% plus de vergoeding voor kosten, zoals verzekering en belasting. Pandjesbazen verdwijnen dus. Alles wordt eigendom.