GELUKKIG NIEUW JAAR

GELUKKIG NIEUW JAAR ……..en wat betekent het echt

 

Jij bent onderdeel van de BRON ,met dezelfde vermogens als de BRON zelfs in staat om sterrenstelsels en nevels te creëren.

Jij koos uit vrije wil voor enkele beperkingen als deel van het kosmisch spel, maar je vermogens zijn nog altijd aanwezig.

Zodra je je bewust wordt van iets creëer je het ook

Zodra je iets ervaart kies je het ook

Als je iets anders wilt ervaren, maak dan eenvoudigweg een andere keuze

Je zult meer creëren wat jou bevalt door te waarderen wat je bevalt

Je zult meer creëren wat jou wilt door te visualiseren wat je wilt en er dan ook op te vertrouwen dat dat komt

Er is niets dat jij niet kunt zijn, doen, bezitten en er is niets dat jij niet kunt veranderen.

 

Dit bestaan hier op aarde is niet ondergeschikt aan het bestaan in andere hemelse sferen. Dit bestaan op aarde is geen straf noch is het een experiment, waarbij jij door verschillende testen te doorstaan voor een diploma moet slagen.

 

Er is niet zoiets als “in het begin was er….”. In de BRON bestaat geen tijd en is er dus ook geen begin. Er bestaat enkel EENheid. Er is enkel wit licht dat geen intentie heeft, geen kleur, geen wensen of verlangens, geen mening noch oordeel, geen veroordeling, geen slecht of goed. Het IS eenvoudig.

Net zoals wit licht uiteenkan vallen in kleuren zo ben jij een kwaliteit van de BRON. Jij en wij in de hemelse sferen lijken daardoor verschillend maar in essentie is er geen verschil. We zijn en blijven allemaal deel van de BRON. Zodra er een deeltje kleur krijgt krijgt het ook intentie en individualiteit, verlangens en keuzerichting. Het is jullie vrijheid echter om telkens te kiezen hoever je daarin wilt gaan. Het leidt namelijk tot ervaringen. Jij bepaalt door je keuze wat jij wilt ervaren. Door jouw keuze ontstaat een punt van aantrekking en alles dat daarmee correspondeert komt naar je toe ( wordt door je aangetrokken) en alles dat niet correspondeert dus niet. Zoals een boetseerder door keuze vorm geeft aan een geleidelijk ontstaand beeld, zo kom jij mensen tegen en situaties die op dat moment bij jou passen en zij trekken jou aan omdat jij bij hen past. Zo ontstaat jouw wereld.

Jij alleen jij bepaalt. Niet anderen of hogere machten maar jij alleen. Dat komt omdat je een creator bent. Jij bepaalt wie er in jouw wereld is en hoe ze zich gedragen. Elke seconde bepaal jij en schep jij jouw wereld. Alles wat om je heen is, wat je ziet en ervaart; het is allemaal jouw schepping. Buiten jouw bewustzijn bestaat niets dan duisternis. Jijzelf creëert het beeld dat je ziet en voelt en ervaart. Zelfs je herinneringen en toekomstverwachtingen. Elke rivier en stad en straat vul jij in met jouw scheppend vermogen.

Jij schept ook al je niet fysieke werelden in, je overtuigingen, de namen die geeft aan meesters en gidsen, engelen en andere wezens. Jij bepaalt of jij deze verheven ziet boven jezelf. Je meent dat wij constanten zijn dat voor ieder ander hetzelfde is. Het is slechts jouw overtuiging en verwachting dat je een wezen creert tussen jou en de BRON. Je zou kunnen zeggen dat je je oorsprong verraadt zodra je iets tussen jou en de BRON plaatst. Er is niets vaststaand. Alles is veranderlijk. Als we al iets zijn, zijn we net als jij een kleurtje dat een intentie heeft gekozen en nog altijd de BRON is. Niets meer of minder dan jij dus. En zeker niet wijzer dan jij.

Jij hebt gekozen voor een ervaring op aarde. Het is geen mindere keuze dat die van ons slechts een andere. Jij koos de uitvoering van het spel voor jou met beperkingen van de vermogens die je als deel van de BRON hebt. Je was je bewust van het risico dat je zou vergeten wie je in oorsprong bent. Dat je je verloren zou kunnen voelen zo losgesneden van de BRON. Zelfs al zou je dat slechts denken. Maar je wist ook welk een lol en spanning dit spel van avontuur en plezier kon brengen en daarom koos je het. Jouw spel en het onze is slechts een ander spel, niet meer niet minder.

 

Het verleden heeft voor jou maar één relevantie. En dat is dat het je toont wat je verwachtingen zijn. Zowel bewust als onbewust en geloof me het meeste is onbewust.

Als je wilt weten wat je aan verwachtingen hebt: kijk dan om je heen en vraag je af: is dit het nou? Bij nee, kun je nu besluiten het te veranderen. Door je voor te stellen hoe je leven eruit zou mogen zien. Gewoon visualiseren zorgt voor verandering. Weet dat het kan.

Wat wil je?  Het lijkt een gemakkelijke vraag. Toch is het een vraag waar vrijwel iedereen mee worstelt. Velen hebben geleerd om hun verwachtingen te verminderen om niet opnieuw teleurgesteld te worden. Daardoor zijn jullie vergeten te dromen. En daardoor gaat het mis.

Realiseer je nu maar eens welke gedachten er bij je opkomen. Zodra daar JA MAAR tussen zit: zet dit gedachte opzij. Die komt later.

Waar zou je wel eens wat meer van willen hebben/ verlangen? Denk maar terug aan momenten dat je echt van iets genoot. Stel dat je dat opnieuw had. Hoe zou je leven dan zijn?

Wat zou je echt echt willen? Wat waren je jeugddromen? Neem geen genoegen met een snel antwoord. Ga dieper. Ga maar eens in je pakhuis rondlopen vol met wensen en dromen. Het kan er een beetje muf en donker zijn dus gooi de ramen en deuren maar eens open. Snuffel maar eens rond. Herontdek al die prachtige ideeën van je die je zorgvuldig hebt opgeborgen. Speel er weer mee. Schrijf ze weer op.

Stel je voor dat je maandinkomen een onvoorstelbaar bedrag zou zijn. Wat zou je dan dit jaar doen. Doe eens gek. Denk buiten de lijntjes. Stel het je niet enkel voor maar voel het, beleef het, ervaar dat je leven volledig verandert, ga er helemaal in zitten en wordt het, raak er aan gewend. Beschrijf het.

Laten we nog eens gekker doen. Stel dat je de spelregels van het leven kon veranderen. Dat tijd te manipuleren was. Dat zwaartekracht te beïnvloeden was. Dat je onmiddellijk van de ene op de andere plek kon zijn door het enkel te denken. Stel dat je kon………….. Doe eens net of er geen grenzen zijn en ga eens rondneuzen.

Definieer zelf hoe jouw 2012 eruit zou mogen zien en verbaas je over het effect als het jaar zich ontvouwt.

Er is dus visie nodig; hoe zou het voor mij kunnen zijn. Niet vanuit de misère hoe het verleden voor je was maar vanuit de kracht en voorstellingsvermogen hoe jij het zou willen. Stap 2 is de verwachting scheppen zowel bewust als onbewust daaraan vasthouden dat het ook zo gaat gebeuren.

Hoe kom je nu zover dat je er ook zover dat je vertrouwen kunt. Als je afgestemd bent op de BRON is verwezenlijking onmiddellijk. Daarvoor dienen je bewuste en onbewust verwachtingen de zelfde intentie hebben. Soms vergt het even om je onbewuste de nieuwe richting duidelijk te maken.

Belangrijk is dat het niet gaat om actie en strijd en worsteling. Het gaat erom dat acties niet creeren maar gedachten wel. Acties ondersteunen je enkel om je te helpen geloven dat het gaat gebeuren, maar die acties komen door jouw vaste verwachtende vertrouwen.

Er zijn mensen die zeggen: wees realistisch in je verwachtingen. Dat klopt wees vooral realistisch. Kijk dus niet naar de feiten of wat haalbaar is of logisch.

Alles is haalbaar logisch en realistisch. Maar een bewuste keuze. Maak er een voorstelling in je hoofd van. Stel je gewoon voor dat je er al bent, dat je het al hebt.

Jij bent de schepper, jij kunt alles.

Als je nu nog twijfelt, dan kun je heel veel therapie doen om er van af te komen. Maar de beste methode is: zeg tegen jezelf en nou is het afgelopen. Ik ben dit de schepper als deel van de BRON en ik kies er vanaf nu voor om dit te verwachten. Doe net alsof je het al hebt. Wees vast van overtuigd dat die visie ook realiteit is. Sta geen negatieve gevoelens toe. Blijf in de blijde verwachting. Elke minuut van de dag. En je zult verwonderd raken.

Gelukkig: Jij bent een gelukkig wezen en geluk is je natuurlijke staat van zijn

Nieuw: elke moment is een nieuw begin, dus ook een nieuw jij

Jaar: Het kan wat tijd vergen om zover te komen; geef jezelf een jaar en wees gefocussed.