Je kunt het niet alleen

Adem
……………………………………………………………………………………………..
Toen begon ik mij af te vragen of wat ik al zoveel jaren deed mijn echte gave was. Misschien had ik geen echte gave. Ik was namelijk niet aanwezig in mijn eigen aanwezigheid.
Als je je op weg begeeft in de zoektocht van je echte gave, ontdek je al gauw dat het grootste obstakel op die weg jijzelf bent.
Er komt een moment dat je door inzicht meer ruimte hebt verkregen. De valkuil is dat je die opvult met je oude egogewoonten.

Ontdek je gave.
We incarneren op de aarde niet om iets van de aarde te ontvangen, maar om onze gaven, talenten en kracht in ons te laten opbloeien. Mensen hebben de neiging te denken dat ze recht hebben op dingen. Dat de wereld hen iets verplicht is te geven of de mensen om hen heen. Maar naarmate we meer bewust worden dat deze levenskracht of leefaanwezigheid in jou enkel een weg zoekt om jouw unieke zelf tot bewustwording te brengen. Die uniciteit is onze gave. De manier waarop wij uiting geven aan leven, liefde, schoonheid, plezier. Kennis en orde in het universum, zoals alleen jij dat kunt. Iedereen is een uniek uitvloeisel van die aanwezigheid. Ieder is een bijzondere manifestatie van het kosmisch lot. Je hebt niet slechts één gave, maar vele manieren om je levenskracht zo verschillend te uiten
Wat is de gave
Het leven zelf is een gift. En het komt verpakt in prachtig cadeaupapier. Vaak vergeten wij het prachtig papier eraf te halen, omdat we zo in de ban zijn van de vele prachtige kleuren.
Zodanig dat we de diepten van het leven niet verkennen. Pak de gift die het leven je schenkt dus uit. Zo ontdek je wat er zich werkelijk in jou bevindt.

Het is onze eigen unieke wijze van liefde uiten. Een unieke wijze van creativiteit, een unieke wijze waarop we wijsheid verkrijgen en schoonheid en al die transcendente kenmerken die overal in zitten. Soms uiten mensen dat heel specifiek bijv in muziek, via de stem of via architectuur of door anderen bij hun helingsproces te brengen. Maar wanneer iemand zijn gave laat opbloeien gaat die persoon over naar de volgende stap van zijn evolutie. Je activeert diezelfde trilling/ vibratie ook naar anderen. Dat is de reden van ons bestaan.

Iedereen heeft een gave te delen. Het is de essentie van wie je bent. De zon moet gewoon schijnen; dat is zijn aard. Hij houdt zich niet in, hij hoeft er niets voor terug. Het is onze aard lief te hebben, te uiten en te geven. We komen voort uit ” Dat wat alles is”, dus hebben we alles ook in ons. We beschikken elk over een uniek aspect van dat Al, dat wij zijn. Zoals de natuur een grote variëteit aan bloemen kent. Zijn wij variëteiten van dat godsbewustzijn in fysieke vorm. Wetend dat we daaruit voortkomen en daarnaar terugkeren kunnen we niet minder zijn. We zijn letterlijk een uiting van God.

Ken je het gevoel dat je boven op een berg belandt enkel om je te laten zien hoe het daar is. Maar je moet terug om die berg te beklimmen. Als je de menselijkheid die reis ontneemt haal je het mooiste weg.

Een van de basisfactoren die ten grondslag liggen aan geestelijke storingen is vooral een gebrek aan liefde en mededogen van families, ouders en de gehele samenleving. Mensen hebben behoefte aan compassie.
Vraag en je krijgt, zoek en je vindt, klop en er zal worden opengedaan.
Dat is een universele wetmatigheid. De kosmos wil ons wakker maken. Het straalt de kracht en de talenten in ons aan. Zodra we de vraag stellen zijn we ontvankelijk daarvoor. Stel de vraag niet met een vraagteken maar met vast vertrouwen, diep respect voor….

Als je je gave echt wilt ontdekken, vraag dan. Wat probeert zich via mij te openbaren. Welke gave wil zich door mij heen manifesteren. Welke kracht wil zich bewustworden van zichzelf via mij.
De meeste mensen komen aan het stellen van die vraag nooit toe. Zij vragen eerder: hoe kan ik pijn vermijden? Hoe kan ik meer spullen vergaren? Waarom overkomt mij dat? Hoe kan ik mij aanpassen aan de samenleving waar ik ben? Hoe wordt ik succesvol? Dat succesmodel is hen misschien wel opgelegd door een hightech, contactarme, consumerende maatschappij. Je kunt echter ook vragen: hoe wordt ik meer mijzelf? Hoe kan ik mijn gaven met anderen delen? Hoe kan ik mijn potentieel aan mogelijkheden activeren? Dat zijn vragn die je innerlijk spiritueel vermogen activeren. Die je instaat stellen het onhoorbare te horen en het onzichtbare te zien. Je trekt jezelf uit die allerdaagse wereld. Je wordt je bewustvan de innerlijke boodschap die altijd wordt uitgezonden. We worden niet geleid door de wereld maar door ons hart. We worden geleid door het verlagen van onze ziel zich te ontplooien.
Ik had lang het gevoel dat ik niet op aarde thuishoorde. Dat ik een anomalie was. Ik voelde me heel alleen totaal niet verbonden en heel verdrietig. Dat escaleerde in woede en daardoor wist ik dat er iets moest veranderen. Van daaruit begon mijn zoektocht. Ik wist diep van binnen dat ik voor iets groters bestemd was. Alleen durfde ik daar niet op te vertrouwen. Ik begon daarop af te stemmen en vragen te stellen. Wezenlijke vragen Wie ben ik en wie ben ik werkelijk? Wat is mijn doel hier? Als ik machteloze vragen stelde zoals Waarom overkomt mij dit nou weer? Dan deed het pijn. Bij vragen op een hoger trillingsnivo Waar ben ik dankbaar voor? Van wie houd ik? Hoe kan ik dienstbaar zijn? Dan kwamen er fantastische kansen en prachtige giften op mijn pad. Dat kwam vanuit die ontvankelijke plek die begon met mijn vraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *