Naar 5D betekent afkicken

Naar 5D betekent afkicken.

 

Er zijn veel veranderingen gaande. Vooral lichtwerkers, de pioniers, krijgen het flink voor hun kiezen. Als je lichtwerker wilt zijn zul je uitgezuiverd worden en dat lijkt op het 1e zicht niet leuk.

Elke volle maan versterkt het zich. De energietrilling stijgt voortdurend

We worden ons er steeds meer bewust van wie wij zijn en hoe we in relaties staan. Geen verwijten naar de ander, maar kijken in jezelf. Niet vluchten, maar aangaan. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw aandeel. Of dat nu actief of passief was, het was en is jouw aandeel.

 

Ervaren dat je eenheid bent. Dat betekent dat je met iedereen een relatie hebt. Dat iedereen je spiegel is. En dat je verbonden bent met iedereen en alles. Het alleenrecht op relaties verdwijnt. Natuurlijk kun je nauwer samenleven met de ene persoon of personen dan met anderen. Maar dat doet niets af aan de Eenheid. Elke samenlevingsvorm is bedoeld tot bewustwording te komen. Of het nu vriendschap is of intiem partnerschap.

 

Sommigen propageren om in deze tijd zo snel mogelijk weg te gaan bij mensen die je niet liggen of bij partners die je beperken in je persoonlijke groei. Dat is niet wat de 5e dimensie

vereist. Dat is 3e dimensie reactie. Deze partners tonen je iets wat je liever niet ziet. Je wilt dus niet ont wikkelen en vlucht.

Kies echter voor vrijheid. Kies voor eenheid. Kies voor verantwoordelijkheid nemen. Hoe moeilijk ook. Besef goed: De eerste grote Liefde is God die je hier op aarde bracht en voortdurend steunt. En voor die Liefde ben jij PERFECT. Wat je ook doet, het is goed.

Geen verwijt, geen oordeel. Alle menselijke liefdes brengen je dichter bij God en dus ook bij de grote Liefde.

 

Daar jij perfect bent, mag je in de schijnbare imperfectie van deze wereld vol met schaduwkanten en zwarte duisternis jouw Licht laten schijnen. En dat mag de ander ook.

Echter ervaren betekent soms je verliezen in de ervaring, in de schijn en illusie. Die ervaring breng je in dienstbaarheid aan God. En je bent je bewust dat JIJ PERFECT bent. In de ervaring heb je vaak de indruk dat je faalt, het niet goed doet, tekort schiet. Dat hoort bij de ervaring. Dat is niet wat jij bent.

 

Vroeger was het zo, dat je trouwde met het meisje of de jongen waar je verliefd op werd of waarvan je vond, dat hij of zij om een reden een geschikte partner was. Of dat je ouders dat vonden. Daar bleef je dan de rest van je leven bij. Dat was min of meer door de maatschappij en door de kerkelijke instanties zo geregeld. De rol van de man en de vrouw lag in grote lijnen vast. De man zorgde voor het inkomen en de vrouw voor het huishouden en de kinderen. Maatschappelijk gezien was het vaak niet mogelijk, dat vrouwen gingen scheiden van hun man, omdat ze dan geen of te weinig inkomen hadden.

Daar is in het begin van de 20e eeuw verandering in gekomen en ontstond er een bevrijdingsbeweging: de suffragettes en later de vrouwenemancipatiebeweging, die ervoor zorgde dat vrouwen meer gelijke rechten kregen en meer keuzemogelijkheden hadden, om te gaan studeren of te gaan werken. Dat is een proces dat nog niet af is. De taken tussen mannen en vrouwen werden hierdoor anders verdeeld. De mannen gingen ook meer voor de kinderen en het huishouden zorgen. Vrouwen werden steeds zelfbewuster en zelfstandiger. Maar gingen ook vaak ten onrechte de strijd aan met de mannen. De mannelijke en vrouwelijke energie, bij zowel de man als vrouw, kwam steeds meer in balans. De verschillen, die er waren tussen mannen en vrouwen werden daardoor steeds kleiner en men werd ook minder afhankelijk in relaties. Mannen zijn tot de ontdekking gekomen, dat ook zij geknecht zaten in een systeem van werken en zorgen. Eigenlijk waren mannen en vrouwen allebei slaaf, gebonden in het systeem van onvrijheid.

 

Er zijn veel oorlogen en strijd geweest in de afgelopen eeuwen. Dat heeft mensen getraumatiseerd. Mannen sneuvelden. Vrouwen bleven alleen achter. Mannen EN vrouwen durfden zich veel minder nadrukkelijk te hechten uit angst om opnieuw te verliezen. Gelijktijdig werd dat gebrek aan emotionele hechting gecompenseerd met een rationele hechting: jij bent van mij, alleen van mij. Vrouwen en mannen werden zakelijk bezit. Jaloezie nam dramatische vormen aan. Doordat seksualiteit rationeel werd, werd het een zakelijk uitruilmechanisme. Je kon het kopen. Je kon je man tot een nieuwe garderobe verleiden. Je kunt seks op straat kopen. Vrouwen werden dader en slachtoffer. Het Heilige verdween uit de seksualiteit. Mannen werden dader en slachtoffer. Seksualiteit werd steeds meer een gewelddadig en crimineel gebeuren. Van de weeromstuit gingen mensen in volgende levens daarvoor boete doen en werden monnik/non. Seksualiteit verdween uit hun leven en daarmee vergrootte men de disharmonie. Eenzaamheid en disbalans. Monniken zochten vergeestelijking om zo te ontsnappen aan het aardse leven, waar hun opdracht lag. Seks werd een besmuikt gebeuren, een taboe met veel blokkeringen. Van Heilig tot Zondig. Daarmee kwamen de problemen zoals, vreemdgaan, hechtingsproblemen, bindingsangst, verlatingsangst, zich niet of moeilijk kunnen uiten, angst voor intimiteit, angst voor seksueel geweld enz

 

Nu is het belangrijk om te onderkennen dat bevrijding uit het systeem mogelijk is.

Voor verdere ontwikkeling gaan we diepere emotionele verbindingen aan met andere mensen en met meer mensen dan voorheen. We komen tot het inzicht dat er geen verschil gemaakt hoeft te worden. Geen discriminatie meer. Met iedereen heb je een relatie. Er is Eenheid. Jij bent ik en ik ben jij. Je deelt met steeds meer mensen je diepste intimiteit. Je diepste intimiteit ligt niet in de seksuele sfeer. Die ligt in de emotionele en spirituele sfeer. Daar toon jij je diepste gevoelens en angsten. Seks is een ritueel van eenheid en daarmee is en blijft het heilig.

 

Zoals we in de babytijd vooral een relatie hebben met 1 persoon: moeder. In de kindertijd vooral met broertjes en zusjes, daarna buurkinderen, in de puberteit vooral met vreemde anderen. Daarin verschuift dus de bekendheid naar onbekendheid en de hoeveelheid van 1 naar meerdere. Datzelfde gebeurt op een groter plan.

We gaan ervaren dat er veel meer harmonie komt in relaties, meer verdieping, meer onderlinge liefde zonder jaloezie, meer harmonie met alle zichtbare en nog onzichtbare levensvormen op aarde.

Kinderen kunnen uit meerdere relaties in een groep zijn. Er is een gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid, waarbij de natuur het kind opvoedt en de ouders vooral alert zijn en zich onthouden van maatschappelijke indoctrinatie. Seksualiteit is naast voortplanting vooral een energetische voeding om zichzelf te kennen, te zijn,  in balans te komen en jong te blijven.

De huidige relatie lijkt jullie beiden niet voldoende inzicht te geven. Dat komt door traumatische bevriezing. Wanneer een van beiden tot de ervaring komt dat in een andere relatie dat inzicht er wel komt, kan dat helend uitwerken voor beide relaties. Het is dus niet nodig om te scheiden. (Bovendien is dat energetisch gesproken een onmogelijkheid) Kun je open en discreet blijven in je eigen vrijheid, zonder de ander onnodig te kwetsen?! Kun je elkaar ruimte geven?

Kun je openheid en ruimte voor jezelf creëren zonder de ander in eenzaamheid achter te laten. Ofwel kun je 1+1 tot 3 of 5 of 7 maken. Het versnelde ontwikkelingsproces ontstaat niet door een partner opzij te zetten en zelf een andere relatie aan te gaan. Stuivertje wisselen ten kostte van iemands ongeluk of zelfs extra trauma is geen liefde; zeker niet als er kinderen zijn. Het is het ego dat nog steeds de baas speelt en je de illusie geeft dat je voor jezelf mag kiezen. Je had 20 jaar eerder toch ook voor jezelf gekozen juist voor deze partner. Kiezen doe je in 5D echter voortaan vanuit onbaatzuchtige liefde. Je laat je niet verleiden tot boosheid, ruzie, verdriet, jaloezie etc. Je houdt de verbinding met iedereen in stand. Je kiest niet voor of tegen. Niet voor de een of de ander. Je kiest voor de EENHEID. Eenvoudig? Nee, een uitdaging.

 

 

In Liefde

Pieter