Oordelen en veroordelen, Vergeven en verlossen.

Oordelen en veroordelen. Vergeven en verlossen.

 

Oordelen doen we elke 100ste van een seconde. In elke ervaring kiezen we voor wat we willen zien en wat niet. Oordelen of discrimeren is normaal in een duale wereld. Dit wel dat niet. Zal ik opstaan of nog 1 minuutje blijven liggen. Beiden zijn even waardig maar je kiest situationeel voor teen of tander. En heel essentieel je houdt het bijjezelf.

Veroordelen ontstaat als je er een extra waarde aan gaat hechten. Ik sta niet op, want de wereld is toch een fucking place. Ik sta nooit meer op. Ik blijf gewoon op mijn nest.

Er ontstaat een fix. Het zijn altijd weer die Marokkanen of Antillianen. Die klote school, die klote leraren. In de fix ben je niet meer in staat om terug te stappen naar de evenwaarde en het bij jezelf terug te brengen. In de fix heb je een ander probleem of trauma toegedekt met een deken van slachtofferschap en de dader buiten je geprojecteerd.

Deze fix komt voort uit boosheid,verdriet, teleurstelling of jalouzie etc. Zij dekt een onvermogen af om zelf naar een eigen (heftig) trauma te kijken.

In deze fix ontstaat bijv. een scheldpartij, verwijt, beschuldigingen of erger.

 

Een dader-slachtoffer situatie kent de volgende kenmerken (ondermeer vlgs Rupert).

 • Dader wordt men door een daad. waarmee men een ander schade toebrengt
 • Slachtoffer wordt men door lichamelijke of psychische schade, materiële of immateriële schade.
 • Daderschap wordt bewust of onbewust uitgeoefend
 • De schade kan omvangrijk of gering zijn, kort of langdurend effect dragen.
 • Iemand kan ook dader ten opzichte van zichzelf zijn
 • Het vereist bewustzijn om de spiraal van slachtoffer > dader > slachtoffer te doorbreken.
 • Gevoelens van machteloosheid en almachtsfantasieën wisselen elkaar af
 • Agressie en depressie als normale gangvan zaken inrelaties
 • Dader-slachtoffer-spiraal draait onophoudelijk in relaties tussen mensen en zuigt steeds meer mensen in deze dynamiek mee
 • Dader-slachtoffer-spiraal zet zich over generaties heen voort

 

Een dader kenmerkt zich door:

 • Beschadiging van anderen niet waarnemen

Ontkenning van de daad. (Uit slachtoffers ontstaan daders, die noch hun slachtoffer

 zijn noch hun dader zijn willen erkennen)

 • Gevoelloosheid ten opzichte van zichzelf wordt tot

ongevoeligheid ten opzichte van anderen

 • Zich als onschuldig voordoen
 • Een goed geweten demonstreren
 • Slachtoffer beschuldigen
 • Zichzelf voordoen als slachtoffer
 • Slachtoffer verachten en honen
 • Ideologie, handelen naar een hogere, sociaal waardevolle opdracht. Ik doe het voor het algemeen nut of ter redding van de mensheid.
 • Lust, genot ervaren aan geweld en vernietiging

 

Kenmerkend voor de situatie van het slachtoffer is:

 • Het eigen slachtoffer-zijn ontkennen
 • Herinneringen daaraan verdringen
 • Impulsen zich te verweren onderdrukken
 • Zich zelf schuldig voelen
 • Beschadigingen ervaren als een terechte straf
 • Zwakheid verachten
 • Daders niet als daders waarnemen
 • Emotioneel aan daders vast blijven zitten.
 • Zich identificeren met de behoeften van daders
 • Daders in bescherming nemen of goedpraten.

 

Als iemand je uitschelt of ergens van beschuldigt dan zijn er echter drie reactie mogelijkheden.

 

-Je gaat de strijd aan. Het is niet zo. Je gaat je bewijzen. En dat kan verdedigend zijn maar ook aanvallend. Dat kan zover gaan dat jij precies dat gedrag gaat vertonen wat je in de ander zo afschuwelijk vond. Schelden in dit geval Dat is een dominante reactie.

 

-Je vlucht of duikt weg. Je ontwijkt, komt niet opdagen, wordt onzichtbaar.

 

-Je blijft in het midden. Je kiest niet voor het ene noch het andere. Je beseft dat de aanval er een is uit onvermogen en dat de ander en jij met compassie en onbaatzuchtige liefde het verst komt. Je biedt je andere wang aan en houdt oog- en hartscontact. Als je kiest voor een actie dan wordt deze niet ingegeven door je hoofd of buik maar door je hart. En dat kan alleen een liefdesactie zijn die goed is voor de groep en geen rekening houdt met jouw ego.

 

Toch is dat geen eenvoudige taak. Want we zijn allemaal opgevoed met “sla terug”!”. Laat je niet kisten. Bovendien herken je al te goed de pijn van de ander, waardoor dit fenomeen zich voordoet. Er speelt een medelijden op als valkuil. Een andere valkuil is dat je de ander tot bewustwording wilt brengen door deze met de neus op de feiten te drukken. Dit werkt averechts. Een goede oefening dus om bij jezelf te blijven in compassie.

Een andere valkuil is dat je gaat denken: wat moeten de omstanders wel niet van me denken. Want waar rook is, is vuur luidt een gezegde.

Ook dit is een oefening voor je. Blijf bij jezelf en erken dat ook jij op weg bent met vallen en opstaan. Je hoeft niet alles foutloos te doen en laat iemand je dat maar verwijten. Laat er maar rook of vuur zijn. Het enige dat telt is dat niemand jou mag denken te veranderen als een instant pudding. Nu even snel bijkneden. Ieder heeft genoeg aan zichzelf.

 

Als je het kwaad of duister in jezelf en de ander ziet mag je dit benoemen. Niet met de intentie dat jij dat kunt doen verdwijnen: hocuspocus. Nee, met de intentie dat jij het mag aankijken, in de overtuiging dat liefde alles heelt, want dan zal het fenomeen van schelden of kwaadsprekerij of laster door het licht worden verlost. Spreek het aan voor wat het is en maak duidelijk: dit is mijn soevereiniteit vanuit Liefde. Je spreekt dus een fenomeen aan en niet de persoon die dat fenomeen gebruikte of daardoor gebruikt werd. Wees liefdevol en beslist als je een fenomeen benoemt, maar benoem het wel. Het mag er zijn, het mag gezien worden om verlost te kunnen worden. Daarmee kun je dat stukje duister in jezelf en de ander ook verlossen. Dat is een daad van liefde die genade verwerft. Dan ben je dienstbaar aan het licht. Laat je dus niet verleiden door het persoonlijk te maken. Ongeacht wat de ander daarvan maakt. Zoals Jezus de satan aansprak en niet de mond door wie de satan sprak: “Ga weg uit deze mens en los op in het Licht”. Dat is lichtwerk!

 

Lichtwerk kenmerkt zich niet door veroordelingen en weglopen. Lichtwerk kenmerkt zich door Licht en Liefde.

 

In Liefde

Pieter