Eind 2012. WAT IS ER TOCH GAANDE?

WAT IS ER toch GAANDE?

Enorme processen vinden plaats. Persoonlijk en groepsgewijs.

Waarbij het negatieve in het diepste van onszelf wordt losgetrild door de 2-3x hogere frequenties van aarde en nabije sterren zoals onze zon. Deze negativiteit ofwel demonen komen tevoorschijn en vragen nu verlicht te mogen worden. Daartoe dien je bij je eigen Licht te zijn. Daartoe dien je in je hart te zijn. In de stilte. Dan kun je hun het Licht bieden.

Als je echter in angst zit, onrustig, ontevreden bent, boos of jaloers, verdrietig of teleurgesteld dan zullen deze demonen jou verleiden tot nog meer onrust en boosheid. Je zult nog verder van huis geraken. Je zult in je boosheid anderen proberen te verleiden ook boos te worden. Een kettingreactie. Sta recht en blijf in je hart. Geloof niet in onrust en angst

DE MAYA VOORSPELLEN NIETS. ZIJ STELDEN VAST DAT HET EINDE VAN DE TIJD WAS AANGEBROKEN. ZIJ WISTEN NIET WAT ER DAARNA ZOU KOMEN. GEEN TIJD MEER OF EEN ANDER TYPE TIJD? IN IEDER GEVAL VERANDERING EN DAT ZOU MENSEN IN PANIEK KUNNEN BRENGEN MET ALS GEVOLG RAMPEN.

Nora Yigxij

25 november 10:14

 

Yeshua heeft herhaaldelijk gezegd dat jullie allen niet in paniek dienen te geraken in angst voor rampen. Stem je af op goedheid en je leven zal gered worden.

Yeshua heeft herhaaldelijk gezegd dat 2012 niet het einde van de wereld is. Zo lang we maar goede daden doen, zullen we vanzelf opstijgen in ons bewustzijn

Yeshua heeft herhaaldelijk gezegd dat 2012 geen grote ramp zal laten zien. Zolang we maar leven volgens de Weg zullen we op een natuurlijke wijze sublimeren.

Yeshua zegt ons overduidelijk helder en nogmaals aan iedereen dat de aarde nog een behoorlijke lange ruimtetijd periode zal bestaan en steeds mooier en mooier zal worden.

Yeshua heeft jullie lang geleden al eens gezegd dat de aarde prachtig aangepast zou worden tot het paradijs op enig ruimtetijd-moment in de toekomst.

Het verminderen van Dharma is gelijktijdig ook de woekerende periode van de demonen. Er zijn nu meer en meer mensen, die negatieve informatie en negatieve energie voort proberen te planten. Als je dit aanhoort, wees alert: Volg dit niet blindelings, geef je niet blindelings over, voel geen paniek, geen angst, geen schrik en het veranderen van je perceptie, terugstappen in je hart, zal je losmaken en openen voor de levensenergie.

Bewaar stilte in je mind en alles zal goed gaan, alles zal vredig blijven en veilig en alles zal voorspoedig gaan.

Je mind in stilte brengen en houden is het oppermachtigste magische wapen om met alle problemen om te gaan

Je mind in stilte brengen en houden is het oppermachtigste magische wapen om alle problemen op te lossen

Je mind in stilte brengen en houden is het oppermachtigste magische wapen om alle problemen vastbesloten het hoofd te bieden.

De mind stil houden is grootste wijsheid

 

Heb compassie met hen die ten prooi zijn gevallen aan demonen in henzelf.

Compassie (geen medelijden of verwijt) is het enige dat hen helpt de weg terug te vinden.

 

Heb compassie met jezelf, want ook jij en ik kunnen ten prooi vallen aan de demonen in onszelf. Vergeef je zelf en de ander.