Zgn. Ziektekostenvergoeding maakt het alleen maar duurder.

Zgn. Ziektekostenvergoeding maakt het alleen maar duurder.

Wat gebeurt er als we gaan streven naar erkenning door ziekenkostenverzekeraars

We worden in een dwangbuis van regels en voorschriften geduwd.

Elk moment kunnen deze verzwaard worden zonder dat wij ons kunnen verweren. Happen naar Peijnenburg. De beroepsbonden en koepels zijn niet in staat gebleken om de druk vanuit de ziekenfondsen te weerstaan. Sterker nog ze liggen rollebollend ruziënd op straat.

Je wordt gedwongen om je administratie en website, je praktijk, je manier van werken aan te passen of zelfs ingrijpend te veranderen. Je krijgt daardoor extra kosten. Er zijn ook extra kosten doordat je een jaarfee betaalt aan de bond, waarbij je bent aangesloten. Je hebt opleidingskosten. Je krijgt de continue verplichting om elk jaar een hoeveelheid studiepunten te halen hetgeen extra kosten en verlies aan omzet/vrijheid met zich mee brengt.

En waarvoor? Zogenaamd, omdat je dan je declaraties vergoed krijgt. Maar hoe profijtelijk is dat?

Of is het eerder, omdat je zo de erkenning krijgt dat je iets voorstelt.

Wees gerust: noch de regulieren noch de alternatieven zijn in staat te genezen. Zij faciliteren alleen maar. Het gevaar bestaat dat je echt gaat geloven iets voor te stellen, waardoor het effect van je handelen nul wordt.

Immers voor de cliënt is het een hoop rompslomp om declaraties in te dienen en deze dan voor 50 of 75% vergoed te krijgen. Met een maximum van €200 of 400 per jaar?

Waar is de cliënt het meest mee gebaat? Met een declaratie van €20,- p/u die niet vergoed wordt, of met een noodgedwongen hoger bedrag door hogere kosten van je praktijk. Je declaratie stijgt mogelijk tot €40,- p/u

Bij een budget van 200,- betaalt de cliënt extra premie per maand van 15,-= per jaar dus 180

Indien geen vergoeding en geen extra premie gekozen heeft cliënt met 10 sessies van 1 uur 200 aan kosten en geen premie verhoging.

Met de premieverhoging zijn dat 5 sessies van 40 tegen zeg 75% vergoeding dus 200 + 180 extra premie = €380 aan kosten; vergoeding is 5×30= €150: blijft €230,- aan kosten. Dat is €30 nadeliger.

Per saldo blijkt de cliënt door deze zogenaamde ziektekostenvergoeding er alleen maar op achteruit te gaan, naast alle extra administratieve rompslomp.

Indien het budget €400 is betaalt de cliënt 25 per maand extra premie dus per jaar 300,-Het aantal sessies stijgt daardoor in mogelijkheid tot 10 x40= 400+300= €700 aan kosten.De vergoeding is 10 x 30= €300; Daarmee blijft er aan kosten €400,- Dat is €200,- nadeliger.

Conclusie: In beide gevallen ben je gewoon beter af met 10 sessies van €20,- per uur en géén ziektekosten vergoeding.

Het zal duidelijk zijn dat als je percentage vergoeding 40% is je nog ongunstiger uitkomt. En mocht je een verzekeraar hebben die 90% vergoedt dan betaal je gewoon meer premie per maand dus blijf je nat.

Het hele verhaal over erkend zijn en ziektekostenvergoeding verkrijgen is een luchtballon.

En dat was voorspelbaar want Sinterklaas bestaat niet onder deze verzekeraars.

Dus waarom zoeken we eigenlijk erkenning? En waarom zouden we meedoen aan een oneerlijke suggestie naar onze cliënten. We draaien ze gewoon mede een rad voor ogen.