Inspiratie

De Weg van de Liefde.

tekst uit 1148

Ze bestaat niet als vaste vorm, maar
slechts door onderlinge overeenstemming van de mensen.

Ze heeft geen leden behalve
hen die voelen dat ze erbij horen.

Ze heeft geen concurrentie, want ze
wedijvert niet.

Ze heeft geen eerzucht, want ze wil
alleen maar dienen.

Ze trekt geen landsgrenzen, want dat
doet de liefde niet.

Ze kapselt zich niet in, want ze
probeert alle groepen en religies te verrijken.

Ze respecteert alle grote leraren
aller tijden die de waarheid van de liefde openbaarden.

Wie ertoe behoort, oefent de waarheid
van de liefde met zijn hele zijn.

Wie ertoe behoort, weet het.

Ze doet geen pogingen anderen te
beleren;

ze probeert alleen maar te zijn en
door haar zijn te geven.

Ze leeft in de wetenschap dat de hele
aarde een levend wezen is en wij een deel ervan zijn.

Ze weet dat de tijd van de laatste
ommekeer gekomen is; weg van de ik-gehechtheid, uit vrije wil terug naar de
eenheid.

Ze maakt zich niet met luide stem
bekend, maar werkt in het vrije domein van het zijn.

Ze maakt een buiging voor
allen die de weg van de liefde deden oplichten en hiervoor hun leven gaven.

Ze laat in haar rijen geen
volgorde toe en geen starre opbouw, want de een is niet groter dan de ander.

Ze zegt geen beloning toe, noch in
dit noch in een ander leven, alleen vreugde van het zijn in liefde.

Haar leden herkennen elkaar
aan de wijze van handelen, aan de wijze van zijn en aan de ogen

en aan geen ander uiterlijk gebaar
dan de broederlijke of zusterlijke omarming.

Ze kennen vrees noch schaamte, en hun
getuigenis zal altijd geldig zijn, in goede alsook in slechte tijden.

De Weg van de liefde heeft geen
geheim, geen mysterie en geen inwijding,

behalve een grote kennis van de macht
van de liefde omdat de wereld zal veranderen, wanneer wij mensen dit willen,

maar alleen doordat eerst wijzelf
veranderen.

Allen die voelen dat ze erbij horen,
horen erbij. Ze behoren tot de weg van de liefde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *