Inspiratiebron

De deelnemers mogen zich herkennen in de volgende termen en filosofie:

  1. Verbinden

= voorbijgaan aan het binden. Dat betekent dus in de band ruimte bieden, liefde neerzetten. Er is een band tussen al onze deelnemers  namelijk dat we ten dienste staan van de mens. We gaan geen verbinding uit de weg. Zowel in de breedte als in de lengte als in de diepte. Dat houdt in: weten dat er meer is dan het tastbare materiële, weten dat we energie zijn en ons daarmee verbonden voelen, weten dat er een Kracht is die onnoembaar is, weten dat we de verbinding maken tussen hemel en aarde in deze duale wereld, weten dat we de verbinding maken tussen verleden en toekomst in het NU. In de verbinding ontstaat de Liefde en in de liefde verdwijnt de tegenstelling.  In die zin is deze groep en elke samenkomst een uitdaging om dichter bij de Liefde in onszelf te komen.  

2.  Bewustwording:

Het weten in je hart is verbinding maken met je diepere hogere bewustzijn. Het is iets anders dan ons denken of emotioneel voelen of met 5 zintuigen waarnemen. Bewustwording geeft je loskomen van je egodrijfveren. Ego is een belangrijk instrument; wordt je echter bewust van je verslaving aan ego. Bewustwording is de beleving wie jij werkelijk bent hetgeen totaal anders is dan wie je ervaart te zijn.

3. Helend:

Heel is EEN worden met alles. EEN worden met het hogere en het lagere. De verbinding maken. In de EENheid is alles mogelijk, omdat je ontstijgt aan de beperkende duale wereld.

Helen gaat veel verder dan genezen. Het strekt zich ook uit over meerdere levens en dimensies. Helen kijkt naar de totale mens. Naar de totale fysieke mens maar ook mentale mens, maar ook spirituele mens.  Niet enkel in de materie maar vooral ook in de energie. Niet enkel beperkt tot het individu, maar ook in de directe relatiesfeer van het individu. Ook in relatie tussen patiënt en therapeut. Helen noch genezen kan komen van de mens, die leeft in de beperking. Daartoe richten we ons op die zuivere vonk in ieder van ons  en stemmen we ons af om ruimte te maken, zodat deze vonk zich mag verbinden zich mag manifesteren. Hoe zuiverder de afstemming hoe onmiddellijker de heling. Heling kan onmiddellijk plaatsvinden en dat gebeurt ook.

In plaats van talrijke hokjes met therapeuten en behandelaars is de kring van mensen waar het Midden zich kan manifesteren de plaats, waarbinnen heling onmiddellijk plaatsvindt, het inzicht gegeven wordt. Deze helingskring is niet ver van ons verwijderd. Elke afgescheidenheid in hokjes, therapie x-z en specialisatie zus of zo is nog ego en geen heling.

4. Kring:

    Kring is een ronde vorm en symboliseert de cyclus, de continuïteit, het vrouwelijke in elke mens. Dit complementair tot het lineaire dat de laatste millennia het mannelijke heeft neergezet. En waarin mannen en vrouwen dit hebben laten domineren. Complementair zijn lineair en rond, omdat ze zo samen de energie doen ontstaan.

Het ronde sluit perfect aan bij de aarde en levert dus bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden.  Een kring is een magisch symbool en levert in connectie met de aarde een bijzondere kracht om te healen. Zowel de deelnemers en bezoekers in de kring als de patiënt (en dat zijn we allemaal) die aan het Midden wordt getoond. Het is ook voor een kring van therapeuten een bijzonder krachtig instrument om sneller en zuiverder de kracht van het Midden toe te laten.

5. Oordelen en openheid: 

Het alternatieve circuit is een afspiegeling van de maatschappij en is niet beter of slechter dan de maatschappij. Er is geen verschil. Want in de normale maatschappij ont-wikkelen mensen zich en worden bewust en dat gebeurt ook in het alternatieve circuit. Ook daar wordt geoordeeld over mensen. Ook daar hebben mensen het idee dat ze concurrenten zijn van elkaar en ook daar zijn alle menselijke emoties en ego’s te bespeuren. Wellicht hebben we het idee dat juist daar liefde of begrip of bewustzijn zou moeten overheersen. Maar in hoeverre dat waar is, blijkt uit in welke mate wij het vertrouwen kunnen realiseren dat ook wij en dus ook onze stichting gedragen wordt. Oordelen is niet verkeerd. Mits wij ons bewust zijn van ons oordeel en daar iets mee doen. Daardoor verdwijnen geleidelijk aan de scherpe kantjes van ons oordeel. Om te kunnen verbinden en bewust te worden en te kunnen helen en kring te zijn is openheid nodig. Een stichting die zich zo noemt heeft ook de kwaliteit om te kunnen verbinden. Omdat elk mens het recht heeft om zijn weerstand op te lossen. Zich omhult te weten en gedragen. Zich weer verbonden te weten, verder te komen in bewustwording. Dit alles bevordert de helende werking en de werking van de kring van deelnemers. Wij zijn er voor elkaar.

Als er onderlinge weerstanden ontstaan vragen wij de betreffende deelnemers om dit samen in openheid en respect te onderzoeken en samen deze groeikans te benutten. Eventueel kan dit met hulp van een collega.“Achter de rug om veroordelen, roddel of achterklap” is niet conform de Weg van de Liefde. Als de confrontatie uit de weg wordt gegaan, mag dat. Ieder heeft recht om (tijdelijk) afstand te nemen. Echter de weg van de Liefde stroomt verder. Verbinding blijft.

Elk oordeel helpt ons als betrokkenen om bewust te worden en dichter bij onszelf te komen. Het is altijd goed als iemand een bewust oordeel neerzet. Omdat het een kans is om in de spiegel te kijken. Voor zowel de oordeler als degene waarop het oordeel betrekking heeft. Accepteer en wees dankbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *