Deelnemer worden van St. DE VERBINDING ?

Alle regeltjes zijn overbodig als je de weg van de liefde volgt

 Wie kan deelnemer worden?

Iedereen die zich aangesproken voelt en de oprechte wens heeft zich (met ons) te verbinden.

Vooropgezet De Verbinding is niet een vereniging. Toch heeft iedereen Inspraak. Het is niet zomaar een cluppie. We willen gefocust kunnen zijn op de weg van de Liefde en dat is absoluut niet eenvoudig. Mindfulness in kwadraat. De Verbinding is commitment en wederzijds respect. Je begint aan iets, je hart volgen, wat eigenlijk nooit eindigt. Je kunt door persoonlijke omstandigheden een tijdje afstand nemen van activiteiten, maar verbonden ben je in liefde. Als je je uit verbinding voelt ontstaat dat omdat je fysiek niet komt.

De Verbinding is dagelijkse praktijk van de weg van de Liefde. En dat is confronterend: jezelf in de spiegel zien. Niet gemakkelijk. Wel eenvoudig en laagdrempelig zonder grote kosten. Dus als je zonder dure workshops etc snel bij jezelf wilt komen……..en blijven?! De Verbinding!

Zijn er toelatingsvoorwaarden? 

Nee, die zijn er nagenoeg niet.  Mits je je natuurlijk kunt vinden in:

 • De visie en missie van De Verbinding (zie menu).
 • Dat je De Weg van de Liefde wilt bewandelen.
 • Dat je de Intentie en inspiraties, zoals op de website staan weergegeven, wilt en kunt onderschrijven
 • Dat je vanuit die intentie en energie bereid bent je in te zetten voor De Verbinding. In principe betekent dat in ieder geval je enthousiasme overbrengen naar anderen in Brabant en daarbuiten. Vooral ook naar de zorg/verpleegsector. Zorg voor aanwas reguliere mensen.
 • Verbinden betekent je gezicht laten zien op verbindingsavonden. Gun jezelf en de ander dat. Deelnemen aan een droomkring is de beste praktijkervaring.
 • Dat je basisrespect kunt opbrengen voor jezelf en de ander. Dus bijv. als je wordt uitgenodigd, dat je even kort aangeeft of je wel/niet komt. Besef dat er inkopen worden gedaan en op jou gerekend wordt als je niet duidelijk bent. Verbinding= betrokkenheid.
 • O ja, we hebben geen bagagedrager

We willen zo min mogelijk regels. De weg van de Liefde is immers overduidelijk.

 

 

De eerste kennismaking:

 • Als je na het lezen van de informatie op de website of na het horen van enthousiaste verhalen over De Verbinding nader wilt kennismaken neem dan contact met ons op (zie contact) of bezoek gewoon een activiteit.
 • We hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht. Onze instroom van nieuwe deelnemers gaat met zorg en kent de volgende onderdelen:
 • 1. “Intake”gesprek ter oriëntatie over en weer met een CT/Bestuurslid : Emmeline Vriend (06 40811392), Marie-Louise (06-20442529),Pieter de Meijer (06 17143066). Wij vragen je hiervoor een (korte) schriftelijke motivatie te schrijven, waarom je je zou willen verbinden met De Verbinding, wat jouw rol / bijdrage zou kunnen zijn? O ja Intake is dus niet een ballotage. We hebben nog nooit iemand geweigerd en ook nog nooit iemand buitengezet.
 • Soms voelen mensen zich klein en tekort schieten. Ik zou wel willen, maar voldoe ik wel? Bij ons is iedereen gezien en niemand klein of onbeduidend. Mensen die zich graag grootser voordoen verliezen hier dan ook vanzelf hun masker.
 • 2. Tevens geef je aan of je ook op de website wilt met je aanbod. Als we beiden overtuigd zijn van het positieve van onze samenwerking wordt je uitgenodigd voor de definitieve instroomavond van die maand.
 • 3. Je zult bij de “intake” ook worden uitgenodigd om z.s.m. een eigen persoonlijk profiel inclusief foto te schrijven. Dat kan kort of lang zijn, diep of oppervlakkig, naar wat jij wilt.  Op die wijze kun je in de ontmoeting met mensen direct een dieper contact opbouwen. Bovendien is het handig als je in een werkgroep wilt participeren of anderszins wilt samenwerken. Dit stuur je in aan Petra. Dit is geen vrijblijvendheid, omdat iedere deelnemer dat doet en met jou zal gaan delen.
 • Vóór de instroom avond lever je je persoonlijk profiel in (doc file formaat), heb je betaald én indien toepasselijk als je op de site wilt met je zakelijk profiel heb je ook je zakelijk (voorlopig) profiel beschikbaar. Deelnemersbijdrage voor het lopende jaar kun je overmaken op rek. 4243911 ING. (IBAN NL73INGB0004243911)
 • Instroomavond. Op deze avond ontmoet je de bestuursleden (CT leden) en de nieuwe deelnemers van die maand. Ter oriëntatie en kennismaking ontvang je vooraf alvast de persoonlijke profielen van de bestuursleden van de Verbinding. Het staat je vrij om over de inhoud nadere vragen te stellen, alsmede dieper te gaan met je mede instromers. Deze avond kent vooral een informeel en gezellig karakter.
 • Enkele malen per jaar zijn er welkomsmomenten tijdens de thema- of verstillingsavonden voor alle nieuwe instromers. Hier doen alle instromers aan mee. Dit wordt tijdig bekend gemaakt.

Je ontvangt vervolgens het volgende:

 • Bij inlevering van jouw profiel, de persoonlijke profielen van de 3 CT leden.
 • Jouw persoonlijke inlogcode en gebruikersnaam voor toegang tot het besloten deelnemersdeel van de www.De-Verbinding.nu, waar je als je dat wenst een eigen pagina kunt aanmaken ter promotie van jouw activiteiten. Pagina’s worden vóór de instroom of anders met toestemming uiterlijk binnen 1 maand nadien aangeleverd.
 • Via de site heb je toegang tot het planningsoverzicht van deze avonden, tot de  adressenlijst van de deelnemers, reeds actieve werkgroepen-overzicht. Dit actieve werkgroepen overzicht geeft je de mogelijkheid om aan te sluiten bij dat waar jouw hart van gaat zingen.
 • Uitnodigingen voor de maandelijkse en kwartaalbijeenkomsten van de stichting, alsmede van de werkgroepen.

Zodra je op een gezamenlijke bijeenkomst bent geweest, kijk en oriënteer je je waar je eventueel bij wilt aansluiten. Waar je hart van overloopt. Neem contact op met een werkgroeplid en ga samen aan de slag. Heb je zelf een droom/ idee ? Er zijn regelmatig droomavonden. Óf gooi het meteen in de groep en creëer je eigen werkgroep en maak je droom samen waar.

 Vraagje:  Een deelnemer die toe wil treden, worstelt met “geen verplichtingen”. Op haar vraag kwam het volgende antwoord.

Praktijk wijst uit, dat als je bij een groep wilt horen je regelmatig je energie laat zien. Jij verdient dat niet alleen te geven, maar de ander verdient dat ook van jou te ontvangen. Bezoek eens een avond in de maand. Zoveel belasting is dat niet. Geef jezelf eens over aan een droomkringactiviteit. Zo leer je mensen goed kennen.Als je ergens deel van uit gaat maken, dan zijn er wel zaken die gedaan moeten worden. Het feit dat je vrijwel geen verplichtingen hebt, betekent niet dat je geen commitment hoeft te hebben. Als je ergens bij wil horen, zul je ook stappen moeten zetten.

Weliswaar in vrijheid, maar zodra je in vrijheid kiest heeft dat ook consequenties. Bij een beweging die verbinding nastreeft kun je niet aansluiten als je je niet wilt verbinden met jezelf en de ander. Dat betekent dus dat je regelmatig je gezicht laat zien, dat je het doel enthousiast uitdraagt (vooral naar mensen in de zorgsector) en dat je je durft te laten infecteren door anderen. Zo blijf je het best in verbinding met jezelf en de ander.

Natuurlijk heb je ook de ruimte om tijdelijk wat afstand te nemen. Er kunnen allerlei redenen zijn, zoals studie, ziekte, familieomstandigheden etc. Laat het wel even weten. Val niet in de valkuil dat je deelnemersschap tegen je zegt: ja nu moet je ook wel je handen uit je mouwen steken. Er moet niks. Dat werkt ook niet. Ja, maar ik ben nou eenmaal streng naar me zelf: handen uit de mouwen! Dat leer je hier dan wel af. Volg de energie, maar moet niets. Als je dat niet doet, ga je jezelf tegen komen: ik kan het niet waarmaken, nu moet ik er ook maar mee stoppen. Dubbele valkuil dus.

Geen verplichtingen houdt in dat jij de baas bent en niet een of ander reglement dat jou voorschrijft elk weekend te komen volleyballen en elke woensdag te komen trainen. Maar waar jij kiest voor commitment, zul jij jezelf aan dat commitment houden. Wees trouw aan Jezelf.

Contact: deverbindingoosterhout@gmail.com

 

 

ER WORDT NIETS VAN JE VERWACHT.

 

Mensen die op zoek zijn naar het Licht in zichzelf.

Die bewust willen worden.

Die bewustwordingstrajecten volgen.

Mensen die zich thuis voelen en veilig.

Mensen die zich samen willen voelen

Mensen die in hun hart aanwezig zijn

Mensen die aanwezig zijn in het moment

 

Ze zijn allemaal welkom bij de Verbinding.

Iedereen mag binnen komen

Iedereen mag zich aansluiten of de Verbinding ondersteunen.

Aansluiten betekent niet dat je er iets kunt halen

Dat je iets moet of moet bereiken

Dus je kunt ook niet tot de evaluatie komen: ik krijg er te weinig uit.

Je ondersteunt de doelstelling, de manier van leven, inspiraties en visies.

Zoals je ook het WNF ondersteunt.

 

Met dat verschil …….dat je heel veel kunt opsteken bij de Verbinding

Want juist in de kringen komen mensen gelijkwaardig samen

En juist daardoor maken mensen quantumsprongetjes in hun persoonlijke

ontwikkeling.

Nieuwe inzichten geven je de mogelijkheid om dichter bij jezelf te komen.

 

Er wordt niets van je verwacht. Want dit is geen club, maar een beweging.

Er is geen catch. Want juist vrijheid in liefde geeft mensen vleugels.

Allerlei verplichtingen en takenlijstjes bevriest hen. Volg de energie en ga er vooral niet tegenin. Verplichtingen komen voort uit angst om te leven. De drang om je te bewijzen. Durf je vrij te maken van angst.

 

De Verbinding is een snelkookpan

Waar je, als jij dat wilt,

Vanuit volledige vrijheid en liefde

Geconfronteerd wordt met je eigen bedachte beperkingen

Die jou weghouden van je eigen Licht

Dat Jij AL Bent.

Kortom ….Bewustwording dus.

 

Als je nog niet samen kunt komen op de vele bijeenkomsten

Of daar nog niet kiest, dan is dat je eigen vrijheid. Daar zegt niemand iets van.

Het kan zijn dat je ziek bent of met een verlies hebt te dealen. Neem je tijd.

En weet dat ook ziekte en verlies in een groep sneller heelt.

Je bent welkom in alle kringen

Want alleen samen kom je dichter bij jezelf.

 

Vooral ondernemende mensen hebben de neiging om zich volledig te storten op de zaak

En zichzelf te vergeten. Ik heb geen tijd voor deze bijeenkomsten!

Dat mag. Maar bedenk dat “geen tijd” geen excuus is. Jij functioneert alleen goed als je innerlijke rust hebt.

Want juist te midden van de drukte en de hectiek is de rust van de kringbijeenkomsten een vrijwel gratis moment om burn-out en erger te voorkomen.

Meer nog:  het is een vrijwel gratis mogelijkheid om jezelf te vinden en daar te blijven.

Neem jezelf voor om ten minste 1x per kwartaal ergens in een droomkring je gezicht te laten zien. Want jij bent er niet alleen voor jezelf. Je bent er ook voor de ander. Schrijf de activiteiten in je agenda en kies. IN de ont-moeting met gelijkgestemden gebeurt HET