Onvervreembaar recht

Wat u hoort of wat u leest is uw interpretatie.

Als u op deze site iets leest dat in uw hoofd de suggestie wekt dat iets op een bepaalde wijze bedoeld is, dan is en blijft het uw suggestie, uw gedachtegang en zegt dat niets over de intentie of suggestie van degene die dit op deze site schreven.

U kunt natuurlijk boos worden over de suggestie, die uw hoofd u voorspiegelt, en dat is en blijft uw goed recht. U kunt zelfs van mening zijn dat hetgeen u in uw hoofd ontvangt strijdig is met (vul maar in); het is en blijft uw interpretatie en uw oordeel en dat laten wij vanzelfsprekend uit respect voor u ook bij u.

Zo is er altijd het persoonlijk en onvervreembaar recht van de uitzender en het persoonlijk en onvervreembaar recht van de ontvanger die los van elkaar elkaar in vrijheid kunnen ontmoeten zonder dat de een de ander hoeft te verwijten of te beoordelen. In het midden tussen deze 2 mensen vindt de ont-moeting in Liefde plaats en daar zijn wij vrij en gelijk, zonder dat er ook maar iets moet. De waarheid ligt nooit alleen bij de ontvanger en nooit alleen bij de uitzender, maar in het Midden. Zoek het Midden. Leer te ontvangen met je hart. Waar twee of meer mensen in mijn Naam aanwezig zijn ben ik in hun Midden.