De 5 wetten

Klaptest
Biologische associatie
Biologische handigheid

De 5 biologische wetten

 

 

Eerste wet met zijn 3 criteria

 

1e criterium:  

Elk SBS (Significant Biologisch Speciaalprogramma) ontstaat door een DHS (Dirk Hamer Syndroom). Dit is een onverwachts, hoog acuut en geïsoleerd ervaren traumatische beleving (conflict shock = emotioneel schokkend gebeuren) dat zich tegelijkertijd manifesteert op 3 niveau’s: de psyche (emotie), de hersenen (ontstaan Hamerse Haard) en het orgaan (niet merkbare fysieke reactie/ziekte/symptomen).

 

2e criterium:

De aard van het conflict bepaalt de plaats van de HH in de hersenen en in welk orgaan het gerelateerde SBS zijn verloop zal hebben.

De biologische associatie met de conflictinhoud gebeurt onbewust en in een fractie van een seconde en bepaalt het verloop van het noodprogramma.

 

3e criterium:

Alle SBS-en verlopen synchroon op de 3 niveau’s: psyche, hersenen en orgaan.

Ze kunnen dus altijd op meerdere niveau’s worden gediagnosticeerd en gecontroleerd.

 

Opmerking:

Ondervoeding, vergiftiging of verwondingen kunnen resulteren in een dysfuctie van een orgaan zonder DHS.

 

 

 

Tweede Wet

Elk SBS verloop in 2 fasen, vooropgesteld dat er een oplossing komt voor het conflict: conflictolyse (CL).

–       CA-fase:

Psyche: constant denken aan het conflict, koude handen en voeten, weinig eetlust, ’s nachts wakker worden

Hersenen: op een CT-scan zijn scherpe concentrische ringen zichtbaar op de locatie van de HH.

Orgaan: Als er meer weefsel nodig om tot de oplossing van een conflict te komen, dan zal het lichaam reageren met celvermeerdering. Is er juist minder weefsel nodig is, zal het lichaam reageren met weefselverlies.

–       PCL fase:

De oplossing van het conflict  is het keerpunt dat de genezingsfase in gang zet. Ook deze fase verloop synchroon op de 3 niveaus:

Psyche: gevoel van opluchting: het is over!

Hersenen: water en wondvocht worden naar de HH getrokken, welke aldaar een zwelling veroorzaken. Op een CT-scan is dit zichtbaar als donkere ringen. Nu kunnen  typische genezingssymptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, wazig zicht etc. optreden.

Orgaan: De in de CA-fase lichamelijke veranderingen worden hersteld: toegenomen weefsels (tumoren) worden weer afgebouwd en weefselverlies wordt terug opgebouwd en de ontstane gaten worden opgevuld. Beide processen gaan gepaard met de hulp schimmels, bacteriën en evt. virussen, als deze bestaan. Symptomen van de PCL-fase zijn: zwelling; ontstekingen; pus, soms gemengd met bloed; infecties;, koorts, pijn, etc. Dit zijn dus tekenen dat er een natuurlijk helingsproces plaats vindt. 

 

In het midden van de PCL-fase is er een epileptische of epiletoïde crisis. Hierin beleeft met in versneld tempo nog eenmaal het conflict (psyche) en gedurende een korte tijd heeft men weer de symptomen van de CA-fase (orgaanniveau). De functie van de EC is het uitdrijven van het vocht, wat na de CL is gevormd.

 

De 2e helft van de PCL-fase is de normalisatiefase: de symptomen worden langzamerhand minder en het lichaam gaat terug naar een normaal functioneren. Bij een CT-scan is de  HH in de hersenen te zien als een duidelijke aftekening van witte ringen. Dit wordt in de klassieke geneeskunde gezien als een hersentumor, die operatief moet worden verwijderd.

Na beëindiging van de 2e helft van de PCL-fase is de HH opgevuld met onschuldig glia-weefsel.

 

Elk SBS, evenals elk ander genezingsproces, wat een gevolg is van bv. een ongeluk, is terug te vinden in de hersenen. Ook in het DNA wordt alles opgeslagen, dus er treedt een zeer kleine verandering op in het DNA na elke traumatische gebeurtenis.

 

 

 

Derde wet: het ontogenetiche systeem van kankers en kankerequivalenten

Ons gehele organisme ontstaat uit 3 kiembladen, welke hun typische eigenschappen meegeven als het gaat om de SBS-en.

 

Endoderm:

Oudste kiemblad, ontwikkelingshistorisch gezien ontstaan in een stadium waarin we alleen voedsel tot ons namen en ons voortplantten. Het endoderm vormt onze meest basale overlevingssystemen: spijsverteringsstel en voortplanting. In de hersenen vormt het de hersenstam, waar vanuit conflicten , worden bestuurd die te maken hebben met voedselvertering en voortplanting. 

 

Mesoderm:

Oude mesoderm. Dit vormt de kleine hersenen, die weefsels besturen die te maken hebben met bescherming van het organisme en voeding van het nageslacht: huid, vliezen en borstklieren.

 

De hersenstam en de kleine hersenen vormen samen de oude hersenen vormen. Weefsels, die worden bestuurd door de oude hersenen, reageren met celvermeerdering in de CA-fase en een afbouw van de gevormde tumor in de PCL fase.

 

Nieuwe mesoderm. Dit vormt de witte stof in de grote of nieuwe hersenen, welke weefsels bestuurt die te maken hebben met de stevigheid van ons lichaam: botten, bindweefsel, spieren, pezen, kraakbeen, etc.

 

Ectoderm:

Dit is het jongste kiemblad. Hieruit wordt de Cortex gevormd, welke een scala van functies bestuurt, die te maken hebben het functioneren van groepen en kuddes.

 

De witte stof en de Cortex vormen de nieuwe of grote hersenen. Weefsels die bestuurd worden door de grote hersenen  reageren met weefselafname in de CA-fase en een herstel en wederopvulling en de PCL-fase.

 

 

Vierde wet: het ontogenetische systeem van de microben

Ook microben horen bij een bepaald kiemblad en zijn alleen actief in weefsels, die worden gevormd door het kiemblad waar ze bij horen. Ze passeren nooit de weefseldrempel!

 

Endoderm: Schimmels en myco-bacteriën: bv. TBC-bacteriën.

Oude Mesoderm: (Schimmels), TBC-bacteriën en andere bacteriën

Nieuwe Mesoderm: Bacteriën (en evt. virussen)

Ectoderm: (Bacteriën en) evt. virussen.

 

Microben vermenigvuldigen zich in de CA-fase, om in voldoende aantallen aanzezig te zijn om de volledige tumor te kunnen afbouwen, maar ze zijn alleen actief gedurende de PCL-fase!

 

 

Vijfde wet, de essentie

Elke ziekte is onderdeel van een Significant Biologische Speciaalprogramma, gecreëerd om het organisme te assisteren in het vinden van een oplossing voor een biologisch conflict.

Elke ziekte heeft een speciale biologische betekenis.

 

 

 

Handigheid

Of iemand links of rechtshandig is, bepaald aan welke kant van het lichaam een DHS inslaat. De handigheid wordt bepaald door de klaptest.

 

 

Sporen

Bij elk DHS wordt een fotografisch plaatje van de situatie op het moment van inslag onthouden. De omgeving, wat men aan het doen was, wie erbij waren, het tijdstip, wat er werd gegeten, etc. Wanneer het lichaam in aanraking komt met één van die condities, kan het een waarschuwingssignaal geven in de vorm van een allergie, een huiduitslag, een emotie, etc.