Verslag 2e congres Wereld Energiedoorbraak Beweging okt 2013

Foster Gamble bezocht het 2e congres van de Wereld Energiedoorbraak Beweging van 10-12 oktober jl. Dit werd georganiseerd in Boulder, Colorado USA. Het organisatie team bestaat uit 2 Nederlanders Jeroen en Madi van Straaten en Robert Dupper. Ondanks allerlei tegenslagen, zoals overstromingen, storm én paniek bij de locatie van de Universiteit, waardoor ze op voorhand hun huur moesten betalen waren er ook meevallers. Een plaatselijk hotel schonk hun alle kamers en faciliteiten alsmede alle parkeerplatforms om te bivakkeren. Een volledig uitverkocht event niettemin. Een groot succes.

Het belang van deze samenkomst is niet voor te stellen. Tot voor kort waren velen tallozen uitvinders bezig met alternatieve en kleinschalige energie en het verbeteren daarvan. Maar door dreigementen en lichamelijk geweld waren er velen die ontstellend huiverig waren om zich naar buiten te tonen of bijeen te komen en uit te wisselen. De krachten om energie te monopoliseren zijn immers enorm.

Door deze bijeenkomsten komen mensen meer en meer tot uitwisseling en het besef: samen zijn we sterk. Kennis delen en bescherming bieden. Alternatieve financieringsbronnen aanboren. Belangrijke mensen op dit gebied waren dan ook aanwezig. Tom Valona van het Integrity Research Institute. Russell Anderson van het Searle Technology Team, Moray King, Catherine Austin Fitts, Richard Dolan, Steven Ross die een studie maakt van Royal Rife en dr Elmer Nemes, James Martinez. Deze laatste gaat een eigen programma krijgen op de nieuwe zender The People’s Voice (de stem van het volk) opgericht door David Icke die op 18 nov de lucht in gaat. Let op dit is van wereld belang.

Michael Tellinger vertelde over de eeuwenoude torus steen die is gevonden met electro magnetische bijzondere afwijkingen. Hij vertelde ook over grote elektromagnetische cirkels in Zuid Afrika die lijken te hebben gefunctioneerd als enorme elektronische schakelingen. Garret Moddel een brutale dappere universiteitsprofessor, die openlijk de traditionele wetenschappelijke verklaringen in twijfel durft te trekken. En zo waren er ook Jason Verbeli, Randy Powell, Marko Rodin, Russ Gries, Daniel en Erica Nunez, Josh Toms, Goa Lobaugh, John Depew (magnetisme expert), Jamie Janover .De machines die waren meegebracht waren zeker niet de meest geavanceerde, omdat dat dat levensgevaarlijk is. De “tegenstanders” kunnen dan met een veeg decennia werk in beslag nemen of vernietigen. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om bij elkaar brengen van kennis en relaties te bouwen. En dan is het goed om te zien hoeveel er gebeurt en dat we steeds meer uit onze cocon durven stappen. De media waren er ook. Regina Meredith van Gaiam TV, Sean Stone de zoon van de rebelse filmregisseur en producent Oliver Stone, Duncan Campbell en Mitchell Rabin, Karen Elkins van Science to Sage (wetenschap naar wijsheid).

Ik heb een presentatie mogen houden over hoe deze doorbraak technologie naar de wereld te brengen. Als we dat massaal en gezamenlijk doen is dat veel veiliger voor ieder van ons. Daarvoor zijn beveiligde laboratoria nodig en kraamkamers. Joel Carbon en Mark Dansie zijn daar expert in. Maak goed onderscheid tussen duidelijk werkzame eenvoudige technologie en pas op voor onzin verhalen.  Hoe te financieren, hoe dat legal werkt en welke win win zakelijke strategieën er zijn. Hoe om te gaan met de media en hoe te netwerken. Global BEM is een pionier op dat gebied. Als we dat goed op de rit hebben dan is het veel veiliger voor ieder van ons. Ik gebruikte het voorbeeld van een mol in je gazon. Een mol is gemakkelijk te bestrijden en om te leggen.

Maar als er ineens honderd tegelijk opduiken maakt de gazonfanaat geen schijn van kans. Er moet ook een spectrum van business modellen zijn. Wat past jou? Mensen mogen kiezen wat hen past. Dat varieert van volledig gratis weggeven, waarbij een filantroop de uitvinder een vergoeding geeft voor zijn werk of het ophalen van licentievergoedingen en verkoopopbrengsten. We hebben gekeken naar patenten. Daarmee mogen we oppassen zelfs in het buitenland. Voor je het weet ben je het kwijt of wordt het als staatsgevaarlijk bevroren. Wees daarmee voorzichtig en zorg ervoor dat je technologie volledig uitgekristalliseerd is, voordat je patent vestigt. We hebben gesproken over menswaardige businessplannen die een win-win zijn voor de uitvinder, de investeerders en voor de wereld. Vooral die streken waar mensen geen geld hebben zijn de regios waar we de eerste volgers van deze nieuwe technologie willen zien. Gelukkig zijn er steeds meer bewuste en integere venture capital groepen die voor het eerst hun uitvinders ook echt willen beschermen en hen willen laten delen in de revenuen.

Het belangrijkste punt van mijn lezing was dat het niet gaat over het apparaat, zelfs al zal het het wereldtoneel ingrijpend wijzigen. Een apparaat dat oneindige energie beschikbaar maakt, schoon en overvloedig zal de mens overtuigen dat hij leeft in een oceaan van oneindige overvloed. Dat er technieken zijn om je eigen bewustzijn uit te breiden en onze ervaring over wie wij echt zijn en onze verbondenheid met alles om ons heen over en weer zal ingrijpend wijzigen, het EENHEIDS bewustzijn is nabij. Dit wordt al vele duizenden jaren geleerd binnen talloze tradities zoals de Kototama traditie in Japan of het Monroe institute. Beiden gebruiken de torus energie visualisatie rondom je. Door te zingen of te hummen of te drummen kun je de frequentie vinden die deze torus in je herstelt.

Dit was dus niet zomaar een bijeenkomst van high-tech. Nee het was veel meer. Een kosmische liefdes vertrouwen, een hands on samenwerking. Een interdimensionele  bescherming van elkaars rug. De energie was zo zuiver en krachtig. Er waren zoveel orbs.  Zie op mijn site                                                     Foster Gamble, Thrive Movement