Lezing Paulus Koedijk over Hildegardis 14 okt 2011

Paulus gaat nog uitgebreid in op de feiten uit Hildegards leven, zoals dat ook in de film al aan de orde was. Dat ga ik niet herhalen. Maria Wieggers zingt de sterren uit de hemel met vertolkingen van de muziekstukken van Hildegard. Heerlijk gewoon.

Red: Hildegard was een bijzondere vrouw in haar tijd. De middeleeuwer en de Kerk hadden grote moeite met de vrouw. Zagen haar als onbereikbare maagd of verleidelijke hoer of feeks. Een tussenweg was er vaak niet. In dat spanningsveld zat Hildegard. Aanvankelijk ziek en zwak, onzeker over haar gaven. Maar steeds meer vanuit een kracht in haar zelf. Vaak op het scherp van de snede opererend.

 Strijdbaar en met overgave zet ze de universele mens neer. Alles is één! Daarmee is ze heel actueel en tijdloos en Michel Angelo vooruit. De universele mens die vele talenten toont. De zorgzame non, de lerares, de mystica, de componiste, de schrijfster, de genezer, de ziener, de politica. Allemaal aspecten waarin ze uitblonk en opzien baarde in haar tijd. Waarin ze ook door sommigen verguisd werd. En zelfs geschiedkundig weggeschreven zoals zoveel vrouwen in de geschiedenis.

 In deze tijd met de opkomst van de natuurgeneeskunde is ze plots weer heel actueel. Haar zienswijze Alles is één, is doorslaggevend. Zij deed niet aan symptoombestrijding, wij ook niet. Ze zag visioenen, en durfde er over te spreken. Daarin moedigt ze ons aan. Ze zag dingen die de wereld veranderde. Ze was open. Sprak openlijk over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit en doorzag hoe de functies waren lang voordat de analytici dat ontdekte. Muziek kan genezen stelde ze en bewees het ook. Christus bewustzijn woont in jou. Het hart van de mens is symfonisch gestemd. Bomen zijn bezield en planten niet. Aarde is bezield. Ze gebruikt de signatuurleer die heden nog actueel is. Kleur van de liefde is groen, zo kom je automatisch dichter bij de natuur. God is voor haar een vrouw. Je kunt je niet voorstellen hoezeer dat vloeken in de kerk was in die tijd.

Ze stond gelukkig in hoog aanzien bij paus, keizer Barbarossa, die overigens ook helderziend was.

 Pas als ze 38 is en als abdis wordt gekozen gaat ze haar visioenen serieus nemen, Gaat ze pas naar haar hart luisteren. Tijdlang waren mijn ogen verduisterd, schrijft ze. Samen met Volmar haar secretaris, schrijft ze Scivias. Ze schrijft de visioenen op. Ook schrijft ze de Physica., Natura homnis, Causae et Curae. Allemaal geschriften die nog sterk een Keltische cultuur ademen met een christelijk sausje.

Ze maakt 2 crisissen mee: het vertrek uit het gemengde klooster van Abt Kuno en het vertrek en dood van Richardis, die een dochter voor haar was.

 Kort gaat Paulus nog in op de kruiden. Jammer.

Duizendblad doet denken aan bloedvaatjes en is daarom goed tegen bloedingen.

Wilt u reageren? dat kan in het gastenboek of hieronder.
 
We zijn dankbaar voor de inzet van zoveel vrijwilligers van zowel Stichting de Verbinding als ook van Thomas Geloof en Cultuur. Dankbaar ook voor de inzet van de projectgroep van beide organisaties die al een half jaar eerder dit zo aantrekkelijk programmeerde op een wijze dat het betaalbaar bleef voor de doorsnee bezoeker. Dankbaar voor de vele deelnemers en bezoekers.