Verslag lezing Chin. Geneesk. 8 okt 2011

Dianne Sommers heeft haar domicilie in Amsterdam. Daar geeft zij les en oefent zij een praktijk uit in acupunctuur, fysio en is haar passie verder nog filosofie dat zich uit in het vertalen van oude Chinese teksten. Chinese gedachtegoed wordt gekenmerkt door ideeën: filosofie (red: letterlijk houden van innerlijke wijsheid). Het achtergrondidee is: Hoe moet je naar het leven van de mens kijken?

 Kenmerken

Belangrijk kenmerk van Chinese geneeskunde is (red: komt veelal overeen met alternatieve  en kruidengeneeskunde hier): Alles dat bestaat kent niet een statische werkelijkheid maar een continue variabiliteit. Aanleiding: interacties tussen verschillende aspecten (energievormen in tijd en ruimte).

In het westen en in de regulier geneeskunde benoemen we alles in statische vormen exact tot in detail nauwkeurig. In het chinese denken staat centraal: hoe verandert het? Hoe beweegt het? Hoe interacteert het? Voortschrijdende tijd. Dingen zijn nooit hetzelfde.

Vraag is dus niet, wat is er allemaal? Maar hoe verandert alles?

 De DAO brengt het ENE voort (daodejing). Het ENE brengt TWEE voort. TWEE brengt DRIE voort. DRIE brengt de tienduizenden voort. Brengt het ALLES=EEN voort. Twee is dualiteit>> yang (hemel, licht) yin (aarde, vorm): schepping. Van drie naar vier: tijd en ruimte en vier seizoenen etc. Opperste manifestatie: volle glorie>> terug tot zichzelf. Indeling in VIJF (Shuing hong fan alles omvattend plan) Ordening: vijf vormen, substanties, activiteiten met bep kwaliteit van qi

Vijf modaliteiten van qi, waarin een vergelijkbaar energetisch aspect aanwezig is en waarin een vergelijkbaar actie/activiteit te vinden is. Vijf vormen van expressie van qi: welke kant op bewegen. Van natuurlijke processen en bewegingen: verschillende kwaliteiten van qi. Betekent nooit dat van iets slechts vijf is.

 In het universum bestaan verschillende relaties tussen Yin en Yang, zoals tegenstelling, ondersteuning, aanval, onderlinge afhankelijkheid en transformatie. Gezondheid hangt af van een goed evenwicht tussen deze oerkrachten. Bij verstoring kunnen er klachten optreden. Tot de categorie Yang behoren in het algemeen die verschijnselen die dynamisch, extern, opwaarts, stralend en actief zijn of betrekking hebben op functionele kwaliteit. Daarentegen behoren verschijnselen die statisch,intern, neerwaarts, donker of passief zijn of die betrekking hebben op materiële stoffen tot de categorie Yin. In de Traditionele Chinese geneeskunde worden deze concepten gebruikt om problemen samen te vatten en te verklaren op het vlak van anatomie, fysiologie, pathologie,diagnose, preventie en behandeling, etc.

 

 

 

      Opgaand; denken. Houtfase. Idee>>>vorm. Vergelijkbaar met jong plantje. wassen

 

 

Volle wasdom: Uitgaand. ontplooiing, kant en klaar; bloem. Vuurfase.

 

 

 

 

            Rond. Aardefase. Oogsten. Transformatie van opbouw naar afbouw

 

 

 

   Neergaand; voelen. Metaalfase. Blaadjes vallen,  Dingen gaan hangen.

 

 

 

 

Ingaand. Fase naar binnen gekeerd. Verstilling. Nwe fase wordt geboren. Waterfase

 

 

 

Gezondheid is niet dat je niet ziek wordt; het is je wordt beter. Chinese geneeskunde= wat zit er in de weg waarom het lichaam het zelf niet kan? Waarom blijf je last houden?

 

Wetmatigheden

Opgaand voedt volheid

Opgaand controleert /

remt ronde fase oogst

Natuurlijke cycli hebben elkaar nodig. Iedere fase voedt direct volgende maar remt/ controleert de daaropvolgende. Alles is in beweging maar niet willekeurig of toevallig. Alles komt op zijn tijd. Moet natuurlijk beloop hebben. Alles heeft met alles te maken.

Vuur wordt gevoed door hout en moet gecontroleerd worden door water.

 Gezond evenwicht impliceert plaatsing van aspecten )mens en wereld) op de juiste plaats/positie. Bezit van bepaalde kwaliteit qi om hiermee een bep. Modus, activiteit, actie uit te drukken. De hele natuur omvattend in een zelfregulerend autonoom proces. Elk orgaan heeft een kwaliteit.

 

De mens is soms enkel introvert of extravert. Dat is geen evenwicht. Klassieke literatuur chin geneeskunde is: huangdi neiging. Beschrijft de activiteiten van de vijf bewegingen/ kwaliteiten qi. Beredeneert wat energetische bewegingen voor gevolgen heeft. Chinese geneeskunde heeft geen lijstjes van symptomen. Dezelfde symptomen worden veroorzaakt door de zelfde verstoorde bewegingen. Bij slapeloosheid teveel vuur of teweinig water. Onderbuik is water. Denken is vuur. Heb je gecomputerd dan heb je veel uitgaande energie, dus kom je moeilijk in slaap.

 

Kracht is de hemel (Yang) in ons. Vitale energie, qi is de aarde (Yin) in ons. De kracht stroomt en de vitale energie verspreidt zich en daarmee is er leven.

 

Geest is een epifenomeen randverschijnsel van de hersenen. Geest is hier in de betekenis van denken(?) De mens is een hemels en aards wezen. Daardoor is leven een constante afwisseling van Yin en Yang. Geboorte, groei, ontwikkeling, eten, drinken, leven.

Gezondheid is het voortdurend handhaven van evenwicht ondanks steeds veranderende in-en externe omstandigheden.

Het menselijk lichaam kent vorm (Yin) en activiteit (Yang)

Het bestaat uit:          

    • Basissubstanties / vitale stoffen (essenties (jing) in verschill soorten
      • Qi voor ontwikkeling, voeding, verdediging
      • Bloed (Xue) drager van voeding en transporteur van de geest (shen). Vreemd? Transporteur van nog meer ethercomponenten
      • Jinye vloeistoffen voor stroming en bevochtiging.
    • Organen (opslagplekken, verwerkingsplek van kostbare basissubstanties, verwerkingsstations afvalstoffen, ankerplaatsen van shen
    • Geest (shoen)
    • Meridianen en verbinding (swegen)

Lijf beinvloedt de geest en v.v.

Vijf aspecten van de geest in vijf organen (zang)

 • Hart: geest (shen); primus interparus:  lucht
 • Longen (po) lichamelijk zware ziel.:metaal
 • Lever (hun) ether lichtere ziel: hout
 • Milt (yi) gedachte intentie.: aarde (vertering ook mentaal)
 • Nieren (zhi) drijfveer, ambitie: water (grondslag, basis wervelkolom)

Meridianen zijn verbindingswegen. Distributiekanalen van basissubstanties (qi, bloed, vloeistoffen). In verticale banen (jing) en dwarse verbindingen (luo). Acupunctuur/ acupressuur punten zijn punten waar beïnvloeding om tot balans te komen kan plaatsvinden. Uitgangspunt is gericht op herstel, verbetering, autoregulatie regeneratievermogen.

Strategie komt direct voort uit diagnose. Plaats van aanpak. Bouwen of opruimen. Verwarmen of koelen. Reden is: er zit obstructie

Bepaalde gebieden of systemen zijn te zwak/ te weinig kracht (betekent automatisch dat andere te sterk zijn); bepaalde energie is uitgeput (bijv heel je leven project manager); slechte voeding; patronen of omgeving ontregelen je.

Chinese diagnose: inzicht in achterliggende reden, waardoor verstoring regulatiesysteem optreedt. Bepaling klacht: intern of extern. Tekort teveel. Hitte koude. Hitte: maagmeridiaan. Leegte, koude in de nieren. Uit diagnose komt een werkplan: opbouw is tonifiëren.

Niet het acupunctuurpunt maakt beter, nee de mens zijn zelfgenezend vermogen. Bij diagnose is kijken, luisteren, voelen, ruiken belangrijk.

Twee aspecten: wortel en tak.

Wortel: Wat is de onderliggende energetische systeemcomponent die het zelfregulerend vermogen kan normaliseren? Tak is de lokale klacht symptoom, de plaats waar het zich openbaart.

Vormen van behandeling:

 • Acupunctuurpunten met druk (pressuur/ voetreflex  of naald.
 • Moxa (artemisia vulgaris) branden
 • Cuppen
 • Kruiden geneeskunde
 • Tuina massage
 • Bewegingsleer zoals tai chi
 • Voedingsleer.

 Binnen acupunctuur zijn er veel stromingen.

20 jaar geleden was de westerling nog een bezienswaardigheid. Geen auto’s, geen snelwegen, geen fastfood, geen dikte. Nu snelwegen, veel auto’s, dikke chinezen, fastfoodketens

 Persoonlijke Conclusie: wijkt nauwelijks af van de benadering in de westerse natuurgeneeskunde. Heb het gevoel dat e.e.a. een sterk mentale benadering is. In de westerse natuurgeneeskunde ligt het accent meer en meer op de geestelijke achtergrond, waardoor in heel korte tijd heling mogelijk wordt. Pieter
 
Wilt u reageren? Dat kan in het gastenboek of hieronder.
 
We zijn dankbaar  voor de inzet van zoveel vrijwilligers van zowel Stichting de Verbinding als ook van Thomas Geloof en Cultuur. Dankbaar ook voor de inzet van de projectgroep van beide organisaties die al een half jaar eerder dit zo aantrekkelijk programmeerde op een  wijze dat het betaalbaar bleef voor de doorsnee bezoeker. Dankbaar voor de deelnemers en bezoekers.