Verslag Marcel Messing 21 okt 2011

Heelkunde of halve kunde?

Marcel is al 35 jaar actief met lezingen en publiceren. Vanavond spreekt hij over Heelkunde en halve kunde.  Eerst leest hij het gedicht Geheeld is de mens voor.

Marcel refereert in het kader van Thomas aan de thomasgemeente in Benares. 2 soorten ongelovige thomassen. Opstanding: wie was er het eerst: Maria van Magdala. In het huis op de rots wordt recht gedaan aan haar positie. Zij was de apostel der apostelen.

Rabini: mijn geliefde meester. Door haar wordt Christus zichtbaar, niet stoffelijk maar als lichtlichaam. Zal verrijzen op de wolken.

De 12 waren bijeen in een huis, afgesloten van de buitenwereld. Ze vreesden de Joodse rechterlijke macht het sanhedrin.  Siddhis in India hebben spirituele vermogens. Meesterschap over innerlijke kracht. Konden de materialiseren. Eerst lichtvorm dan pas fysiek. Fluïdum. De 11 zijn verbaasd. Thomas. Gelukzalig hij die zonder zien gelooft. Geloven is onjuiste vertalen; het is vertrouwen. Maria van Magdala onderricht mannelijke discipelen.

Alle ziekten zonder een uitzondering komen uit de geest. Boeddha zegt ook: eerst is er de geest. Geest is de werkelijke kracht. Als eenheid die gnosis bevat. Als we dat vergeten worden we ongelovige thomassen. Thomas Tidibus: beiden betekenen tweeling. Logium: alles heeft getalswaarde: 22= overwinning van dualiteit. 13 = geheime kracht van de bron= Christus.

Christus is in ons. Recht en rechtvaardigheid bewerkstelligen zijn kenmerken van de Essenen. Orde. Jij en ik is dualiteit. Tat vam asi= dat zijt gij. Jij en ik zijn gelijk. Al het andere is illusie. Spel uit= nul. Wat heeft dit te maken met heelkunde? Essenen.

Voorbeelden: Chrestos= goede mensen= bonhommes bij de Catharen. Er was een prof in medicijnkunde op tv: vertelde dat er per jaar 7500 mensen sterven in ziekenhuizen. Maar wel een heisa maken als een tv actrice overlijdt die onder behandeling is bij een alternatief genezer. Mannen hebben nog heel wat te leren. Halve kunde is onkunde. Daarom dragen ze ook maar één esculaap.

In het Belgische KNAC tijdschrift : Fa Janssen Pharma had op enig moment 17.5 miljard verdiend aan een medicijn waaraan willens en wetens gif was toegevoegd

En zo kennen we de heisa rondom vogelgriep, demexicaanse griep en nu is er een nieuwe hype malaria. Talloze mensen brengen de waarheid.

Alles onttakeld nu. De Mammon is los. Chaos.

Technologie faalt, Soc onrust. Arab. Lente = winter geworden. Er wordt fors gemanipuleerd. Zogeheten medicijnen. In ziekenhuizen gaat het enkel nog om scans, computers en robotica. Ze staan klaar om volledig automatisch aan de slag te gaan. Uitschakeling van elke hand aan bed. Voortaan nog minder liefde en aanraking, Nog minder licht en waarheid. Heel veel specialisten zien zich als een halfgod.  Houden meer van macht en geld dan van de patient. Dat is de vraag zodra er in ziekenhuizen miljarden omgaan. Als het inkomen groeit tot 500000 dan gaat dat ten koste van de patient. Vroeger was de doktor gratis. In de tijd van Hippocrates dacht men er niet eens aan om te laten betalen. Not done. In de tijd van Jezus: uw vertrouwen heeft u genezen. De vraag “wat mankeert u”wordt alleen maar gesteld: om te weten wat moet er op de factuur, welke codering kan naar het ziekenfonds toe.

Bij de Essenen was de doktor hij of zij die onderricht gaf. Ars (kundig) werd je pas als je de staf van inzicht had verworven: als je dia gnosis kon stellen ofwel een ziele gesprek met de patiënt ziel kon aangaan. (Red: Daar zou nu (vrijwel) niemand voor slagen. Want genezing in deze benadering gebeurt niet door medicatie maar door ingrijpen van de geest/ zelfgenezend vermogen)

Grootste probleem nu wordt verzinnebeeld door sprookje keizer en de nachtegaal: knap mechaniek waar de ziel uit weg is.

Ik geloof niet in God: ik weet. Ar(t)s is de kunst meester om te kunnen helen. Niet in de afhankelijkheid maar als broer en zus: gelijkwaardig. Triest: steeds meer specialisten die nog minder weten.

Assai: zij die de kosmische eenheid kenden. Schicksal: heil gezonden terwijl je dacht dat het je lot is. Tragiek is: de mens is de kracht van de geest kwijt.

Pharmacos=betekent tovermiddel. Als de arts zijn vrouw rozen geeft past hij bach therapie toe en realiseert zich dat niet eens. Medicare betekent: zorg hebben via kruiden of sap. Grootste genezers scholen in de oudheid vond je bij de Essenen. Daaruit kwamen later de Catharen voort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wordt vervolgd