Verslag graancirkel lezing op 6 juni 2013 Copacabana

De liefdevolle boodschap van de graancirkels

Door Janet Ossebaart

Het fenomeen van graan cirkels komt over de hele wereld voor. En niet alleen in graan. Ook in sneeuw, gras, zand en ijs. We noemen het hier voor het gemak graancirkels. In Nederland lijkt het fenomeen minder talrijk. Misschien ook, doordat het mensen niet snel opvalt. Maar de intensiteit van de energie in een graancirkel is in Nederland wel veel hoger. Nu hebben we door een forse verlating van het seizoen pas onlangs 2 juni voor het eerst een graancirkel zien vallen in de UK. Dat is maanden later.

(Red: Wie zijn de cirkelmakers? De cirkels of mandala figuren zijn soms bijna een km in doorsnede. Dus dat is voor mensen ondoenlijk om te maken. De correcte afmeting en de afstanden, dat doe je niet met een plankje. Het is wel voorgekomen dat graancirkels door mensen zijn neergelegd. Maar dat is aantoonbaar in nog geen procent van alle gevallen. )

Bij het ontstaan van de cirkels heeft men met authentieke camera- en videobeelden verkregen, waarop lichtbollen staan of lichten die zeer snel over het veld gaan en waarbij je de mandala’s letterlijk ziet ontstaan.  Janet heeft met haar eigen ogen in de afgelopen 20 jaar dat 3 x mogen aanschouwen. Je gaat vaak nachten waken om dit te mogen meemaken, vaak zit je op de verkeerde plek echter. De ons bekende natuurwetten worden daarbij getart. Opvallend is dat wanneer iemand met flits fotografeert dit lichtbollen “oproept”. Het mekka van graancirkels is Eastfield in UK. Daar hebben we permanent 4 camera’s hangen Er worden nonstop opnamen gemaakt. Er is daar veel aanwezigheid. Ons oog is beperkt in wat we zien. (red: Gelukkig hebben we nog 13 extra zintuigen)

Er worden schepen, lichtwezens en elementalen gezien. Deze lichtwezens verschijnen ook bij Robert v.d. Broeke in zijn kamer. (red: zou het ook de interactie kunnen zijn tussen waar onze mentale aandacht naar uitgaat en wat zich vervolgens manifesteert? Ofwel de scheppende mens zonder dat hij dat zich bewust is?)

De cirkelmakers hanteren twee totems waarmee ze communiceren. Reeën en uilen.

Boodschap is zo divers: het is echt een puzzel.

  • Er zijn verwijzingen naar de ZON. Zonsverduisteringen, enorme zonnevlekken. Nasa geeft prachtige verklaringen: Never A Straight Answer. Op foto’s van die zonneuitbarstingen zie je duidelijk dat er bollen worden uitgestoten. Alsof er giga schepen de zon verlaten. Volgens onze natuurkundige wetten kan dat niet. De zon is veel te heet. Maar je kunt de omstandigheden veranderen. Niet enkel een beter hitteschild. Reizen via wormholes is door Einstein Rosen aangetoond. Je kunt de ruimte ook niet lineair maar gebogen maken. (red: als de ruimte gebogen is dan kan alles in een punt bijv aarde of ons zonnestelsel aanwezig zijn, inclusief de kosmos)

In de film Contract met Julie Foster is dat goed te zien. De Einstein Rosen brug: via zwartgat versnel je tot het midden van de brug en daarna verlangzaam je en wordt je aan de andere zijde uitgespuugd. (Red: Maar wat is hiervan de boodschap? Boodschap: de zon is het leven, is God, is de ongenaakbare en alles verwarmende) Thema’s in graancirkels die we nog niet snappen, die komen pas na een aantal jaren weer om de hoek kijken. Dat suggereert dus een duidelijke band met ons mentaal.

Hassim Haramein (zie ook De film Thrive waarin op een mooie manier graancirkels worden verduidelijkt) is een quantum fysicus. Hij kan iets heel eenvoudig uitleggen. Je kunt de zon als wormhole gebruiken.

  • Ander thema is AARDE. Ga anders om met je moeder. Oude egypte en de Maya’s komen voorbij. Bestudeer die culturen, ze zijn belangrijk voor de aarde. Er is op 21/12 zoveel gebeurd. Een enorme bewustzijnsshift
  • Ander thema: MENS. Symbolen als het hart, DNA, helix, tree of life. Een nieuwe mens herrijst uit de as, de feniks. 1991: de nieuwe stam van mensen in een archaische hebreeuwse taal. Eenwording vanuit de dualiteit. Yin Yang, harmonie. Overstijgen van het ego
  • Thema heilige GEOMETRIE. Platonische lichamen platonic solids. Sacred Geometry. Graan cirkels werken door. Niet in je mind maar vooral in je hart/ ziel. Het zet je aan tot spirituele groei. Je hoeft er niks voor te doen. (red: precies, dus groei suggereert teveel doen. Je hoeft alleen maar open te staan dan valt de sluier vanzelf weg van je bewustzijn) De oudheid wist dit al
  • Nieuw thema: ZWAARD, aartsengelen, Zwaard der gerechtigheid. Systemen gaan onderuit. KROON. Christus bewustzijn. Sinds 2008 is het christusbewustzijn steeds massaler het thema.

Uitbreidingen aan graancirkels is heel normaal .Het ene moment ligt er dit en het volgende moment zijn er dingen toegevoegd. Fasegewijze informering

Een ander opmerkelijkheid: in NL enorm gebogen en ontplofte knopen in het graan.

Biofysische anomalia (afwijkingen)

In een cirkel lijkt de energie door een soundbarrier bijeen gehouden te worden. Maar deze kan ook ontploffen en dan verdwijnt de afbeelding.

Laatst was er nog de lijkwade van Turijn

  • Thema ET. (extra terrestial= buiten aardsen) Janet geloofde daar lang niet in. Ik heb er 10 jaar over gedaan om ET toe te laten. In de cirkels kwamen gerichte binaire codes tevoorschijn. 2002 een bericht uit het sterrenstelsel Orion: pas op voor brengers van valse berichten. (Red: Controle houdt je ook door te denken in goede en slechte aliëns. De dualiteit zit in jezelf. Je grootste bedreiging, aliën ben je zelf.)

Zodra je ego het overneemt merk je dat “ze” afhaken.

2009 Reptial face ofwel het gezicht van een reptiel. (red: er zijn mensen die van mening zijn dat onze voorouders of zelfs scheppers reptielen waren. (red: een vorm kan geen schepper zijn, een vaas kan zich geen andere vaas scheppen)

2009 Aliën (=vreemd) script met veel elementen uit Egypte en Maya. Grootste deel van menselijk DNA ligt te slapen. Enk, Ea; handtekening: soemerische godheid.

Spiraal 2012: in eenen en nullen: asccii: betekent peace

Pijprokende aliën: dubbels swirls betekent authentiek. We come in peace are you ready for contact (humor). (red: Waarom zouden er buitenaardsen zijn? Waarom geen binnenaardsen? Wellicht zijn er buitenaardsen of wellicht zijn ze enkel een projectie van ons eigen scheppend vermogen? Is dat interessant dan?)

2012 Afrikaans symbool dat verzoening betekent. Handtekening FOJ ofwel for Ossebaart  Janet. Of Janet Ossebaart for ever: grapjas!

2012 Het nieuwe jerusalem stad, tranen, ster, Engel drukt het nieuwe jerusalem

Onvoorwaardelijke liefde is zo zuiver. Het is een belevenis.Waarom NU?

Stroomversnelling. Al duizenden jaren aan de gang. Graancirkels zijn van alle tijden. Het hoort bij de mens. Waarom sinds ’71 zoveel? Wellicht doordat er zoveel hoogspanningsleidingen zijn of zoveel satellieten in de ruimte. (red: flauwekul argument: eerder omdat zoveel mensen bewuster zijn geworden. Graancirkels helpen ons bewust te worden)

Superstring gaat steeds harder trillen. Om ons spiritueel te laten groeien. (red: Het is een wisselwerking .Wij zijn niet los van de aarde. We zijn in eenheid.) Bewustwording, omdat we al duizenden jaren geregeerd worden door een kleine elitaire roversclub.

Intergalactische interdimensionele samenwerking: samenwerking. Het is een zootje in de wereld. Denk niet dat de transitie van de ene op de andere dag komt. Jullie liggen exact op schema. (red: Onjuiste suggestie, bewustwording laat zich niet in een schema passen, het kan eeuwen duren en ook onmiddellijk plaatsvinden)

Paleografische oude teksten, oerteksten en profetieën. In de bijbel is sprake van een eindtijd: beschreven tekens verschijnen nu op aarde. Tekens aan de hemel en op aarde

Hopi beschrijven Als lichtspiralen zich openbaren begint een duizendjarig rijk van vrede en harmonie. Vortexdraaiing.

Maya: als de stamoudsten terugkeren naar de dalen. De wijzen zijn in 1470 afgeslacht door de Spanjaarden. Deze zijn teruggekeerd. Keesha Crowther zegt be love. Dat is niets nieuws. Maar de wijze waarop ze miljoenen mensen aanspreekt maakt dat ze een groot belang vertegenwoordigd. (red: gelet op haar eigen rijkdom overschat ze zichzelf ook of althans wordt ze door mensen teveel op handen gedragen en laat ze dat toe)

De piramides die wereldwijd geactiveerd worden. De energiestraal die uit de piramide in Bosnië verschenen is.

Zondagavond is er wereldwijd een activatie van alle piramides in de wereld. (red: alsof de mens iets zou moeten bewerkstelligen. Het is eerder zo dat het goed is dat mensen zich bewust zijn van het belang van de piramides, het belang van de ouden en daarop in afstemming zijn, in eenheid.)

Uit oude geschriften/ profetieën:

Terugkeer van de white buffalo’s en dat gebeurt nu

De leeuw en het lam: dat gebeurt nu

Haai en de visser en dat gebeurt nu

Witte mensen met zwarte babys en zwarte mensen met witte babys en dat gebeurt nu.

Als de 13 kristallen schedels bij elkaar komen en dat gebeurt nu

Poolshift en dat gebeurt nu

Witte paarden en dat gebeurt wereldwijd. Eenhoorn en dat gebeurt nu: betekent Overstijgen van het ego

 

EINDE