Verslag Geneeskunde een nieuw geloof 10/6 2013

Lezing Frits v.d. Blom 2013-06-10 Geneeskunde een nieuw geloof

GVA Avond te Oosterhout Vrije School

Waarheid die ons met de paplepel is ingegeven is NIET DE WAARHEID

Waarheid kenmerkt zich door eenvoud.

Bloed= identiek aan water

 

3.5 miljard geleden ontstonden de eencelligen. De aarde is ca 16 miljard jaar oud.

Een virus is nog net geen cel. Deze eencelligen zijn onze meest wezenlijke voorouders

In onze natuur en ook in ons lichaam dus bevinden zich twee soorten eencelligen: de toegerust op onderhoud en opbouw en de toegerust voor afbraak en opruiming. Dit is vergelijkbaar met lente en herfst.

 

Sinds de komst van de homo sapiens de denkende mens is er het denkbeeld ontstaan dat afbraak slecht is. Kijk maar eens hoe mensen reageren op schimmels op brood. Panisch bijna.

Elk ziekteproces = schoonmaak en is noodzakelijk

Ziekte is er niet voor niets.

Er zijn 400 belangrijke ziekten: met symptomen zoals snotneus of keelpijn in de meest eenvoudige vorm: De reactie echter is er een van hoe BESTRIJDEN we dat? Dit gebeurt sinds Pasteur meer en meer via GELEGALISEERDE CHEMISCHE BESTRIJDING

Er wordt gewerkt met een veelheid aan anti middelen. Nooit wordt de vraag gesteld Waarom is deze persoon ziek?

 

Reguliere Geneeskunde: een systeem van specialisten die chemische anti middelen inzet. Dit leidt tot conflicten. Bijv. Iemand heeft astma of bronchitis en eczeem. Als we de eczeem bestrijden wordt de astma erger. Als we de astma bestrijden wordt de eczeem erger.

Als de energetische schoonmaakactie van het lichaam niet wordt gezien/ wordt genegeerd dan komen er enkel meer problemen. De patient holt van acute ziekteprocessen naar een chronisch geval. Reuma, Alzheimer, Kankers.

 

Samenwerking is symbiose. Niet samenwerking is dysbiose. Er is geen samenwerking met het lichaam. Er is dysbiose. Beestjes, onze meest dierbare voorouders dus, zijn tot vijand bestempelt en worden bestreden. Er wordt oorlog gevoerd met genetisch gemanipuleerde beestjes (zoals in vaccins) en dat heeft verschrikkelijke gevolgen.

 

Er is in de natuur een vormgevend proces en een ontbindend proces. Dus ook in ons lichaam.

Vormgevend                                                  Ontbindend

Zon/ licht                                                       donker

Zuurstof rijk                                                  zuurstof arm

Aerobe microben (eencelligen dus)               anaerobe microben (eencelligen)

Alkalische omgeving                                     zure omgeving

Heerlijke geur                                                vieze stank

Anti oxydant                                                 vrije radicalen

 

Het insmeren van je huid belemmert de productie van zo essentiële vorming van vitamine D3.

Vit D3 is onmisbare leider voor je immuunsysteem.

 

Het leven verloopt heel logisch van A naar Z ofwel van Alkalisch naar Zuur.

Ofwel van chlorofyl (bladgroen) naar rotting. Melk is gras bladgroen. En op enig moment is deze zuur. Chlorofyl is zuurstofproductie en heel verwant aan hemoglobine in ons bloed dat voor het zuurstoftransport is.

Zuurstofrijke processen (=biochemisch proces) mbv aerobe microben bouwen op naar meercellige structuren zoals organen en botten en deze cellen worden ook weer afgebroken door eencelligen. Dat heet vernieuwing. Zuurstofarm proces breekt af en verzuurt. Dat heet leven.

 

Deze eencellige beestjes produceren uitscheidingsproducten net als wij en dat ruikt niet fris. Zoals salpeterzuur, zwavelzuur, melkzuur etc. Die zuren zijn bedoelt om voor te weken.

Overal in ons lichaam zijn die twee soorten microben in grote getale aanwezig. En dat moet ook. Door onjuiste voeding (teveel verkeerde stoffen, teveel koolhydraten, teveel verkeerde suikers of vetten) of door je druk te maken kan het evenwicht verstoort worden waardoor er in  bijv je darmen een grotere kolonie van afbraakmicroben groeit. Dat veroorzaak je dus zelf. Verkeerde voeding maakt je ziek.

Rotting, gisting, schimmels en fermentatie ontstaat en wijst allemaal op verhoogde afbraak. En dat moet ook want je hebt teveel verkeerde dingen in je lijf. Je wordt ziek.

Allerlei darmziekten zijn dus ziekten door onevenwichtigheid. Deze micotoxinen ofwel schimmels en gisten etc zijn dus nodig om evenwicht terug te krijgen. Maar veelal staan wij niet toe dat dit gebeurt. We bestrijden schimmels etc. Kijk maar naar een candida infectie.

Zo kun je ook schimmel op de huid krijgen doordat een teveel aan schimmels dat maar blijft groeien doordat je het bestrijdt zich gaat verplaatsen via het bloed en elders iets anders veroorzaakt, een ontsteking of een eczeem of huidaandoening. Het geeft aan dat je darmsysteem niet in evenwicht is, maar dat willen we niet zien. De reguliere zorg behandelt bijv spruw bij een baby (is een schimmelinfectie in de mond van de baby) met een plaatselijk middel zonder naar darmen te kijken. Men blokkeert het schoonmaakproces en maakt zo van dit kind al in een vroeg stadium een chronische patient met alle gevolgen vandien. Nog meer infectieziekten en uiteindelijk een ernstige ziekte: bijv darmperforatie of gewrichtsklachten. Bovendien verzuimd men te kijken naar wat de moeder heeft. Want heel vaak werkt een baby het ziekteproces van de moeder uit die dat niet wil of kan zien. Het is dweilen met de kraan open. Het is ziekte blijvend veroorzaken.

 

Als je als arts het bloed zou bekijken door een lichtmicroscoop dan zou in een druppel kunnen zien dat er gistcellen of schimmelcellen via het bloed door het lichaam verplaatst worden. Dit duidt op een onjuiste behandeling. Want normaal doen ze dat niet. (fasecontrast, donkerveldmicoscopie) Dit is simpel en goedkoop te doen. In het bloed heeft de schimmel geen direct contact met de buitenlucht. Doe je een ontlastingskweekje dan zul je de schimmel niet ontmoeten. Omdat deze onmiddellijk sterft in contact met buitenlucht. Een arts heeft wel geleerd naar urine, ontlasting, vaginaal vocht te kijken maar nooit om naar bloed te kijken. En niemand verwondert zich over dat gemis. Als je dat zou doen ben je een kwakzalver. Als je naar urine kijkt niet. Hoe gek kan het worden. Bovendien gebruiken laboratoria elektronenmicroscopen en zijn dus niet instaat om de levende dynamiek van materiaal te ontdekken omdat electronenbombardement alle materie doodt.

Royal Rife en Carl Zeiss hebben een lichtmicroscoop ontwikkeld die 60000 x vergroot. Fantastisch.

Een tijdgenoot van Pasteur was Bechamp. Deze was het niet eens met de bevindingen van Pasteur maar kreeg geen poot aan de grond. Op zijn sterfbed heeft Pasteur erkend dat hij onwaarheid had verkondigd en dat Bechamp gelijk had. Maar men heeft Pasteur nog altijd in het vaandel. Omdat het de pharmacie enorm in de kaart speelde en enorme omzet garandeert.

Bechamp had ontdekt dat een specfieke resonantie (geluidstrilling) een T-bacil kan doen exploderen. Hij is doodgezwegen en apparaat is in beslag genomen en hij is gevangengezet.

Er mag in de reguliere geneeskunde NIET GOED GEKEKEN WORDEN anders wordt er geen pil meer verkocht. De wereld draait om de wapen, pharma/voedings, seks industrie.

Het gaat pharma niet om de mens, maar hoe kun je van iets een patent maken en er een veelvoud aan geld van maken. Zelfs met water proberen ze dat. Al het water in de wereld in flesjes. Het is een gekkenhuis. Je mag nu zelfs niet meer zeggen dat het kruid marjoraan kalmer maakt, want dan kun je de gevangenis in. Het wordt tijd dat we dit niet meer nemen.

Bij pasteuriseren (Koch) worden de enzymen eruit verhit en komen de toxines erin. Pasteur is in die tijd al omgekocht geweest en Bechamp is integer gebleven. C’est pas le microbe, c’est le milieu. Günther Enderlein schreef: de kolonie van beestjes is uit evenwicht. Je wordt echt niet ziek van een stukje brood dat op de grond gelegen heeft. Al die angst maakt je ziek. Onze omgeving (indrukken, medicatie, aarde, lucht, water) zit vol met gif. Daarover hebben we niet. We hebben het over beestjes die problemen veroorzaken: virus zus of bacterie zo. Het is je reinste belazerij. Het is al sinds de late middeleeuwen zo. Galileo en Copernicus werden door het Vaticaan met de dood bedreigd toen ze stelden dat de aarde niet plat was maar een bol. In de 18e eeuw kwam de denkwereld : ik denk dus ik ben. De wetenschap werd een ivoren toren. Men papagaaide elkaar meer en meer na, uit angst om uit de geldboot te vallen. Wetenschap gaat nu over “wat ligt er nog op de plank om te verkopen. Pharmacie is chemische bestrijding!!! Het woord anti biotica zegt het wonderlijk genoeg helderklaar: tegen het leven.

Antibiotica wordt ingezet tegen alle soorten lichamelijke en psychische stoornissen, tegen alle soorten micro organismen, preventief via bijv. vaccinatie. (chemo is een vorm van antibiotica, je kunt ook zien dat chemo tegen het leven is, want je voelt je vreselijk beroert nadien en overleefd het zelden) Vaccinatie is een onnatuurlijk ingreep, nl injectie in je lichaam passeert alle beschermingsmaatregelen van het lichaam en komt rechtstreeks in de bloedbaan. Je lichaam wordt letterlijk verkracht.

Vaccins hebben aantoonbaar geen effect op ziekte. Vaak zit er niet eens een vaccin in bijv. bij de dure griepprikken. Er is aantoonbaar geen effect van antibiotica. Dit blijkt uit vele onderzoeken. Grote ziekten zoals mazelen, roodvonk, difterie, tbc waren al tientallen jaren op hun retour toen deze vaccins kwamen. Je kunt je de vraag stellen waarom ze nog kwamen. Deze vaccins hadden geen invloed op de afname snelheid van deze ziekten. Waarom zijn die ziekten afgenomen? Niet door vaccins maar door betere hygiene, minder oorlog en strijd dus minder angst. Dit waren ook de oorzaken van pest, cholera en melaatsheid. Vaccineren is chronische mishandeling.

Wel hebben de vulstoffen van deze vaccins ernstige bijwerkingen, zoals hyperactiviteit (400% meer), suikerziekte (1000% meer). Wat vindt je hiervan: een griepprik vooral voor de doelgroep suikerpatiënten, terwijl het suikerziekte veroorzaakt. Ziekten als MS, Allergieen, astma, chron. Bronchitis, herpes, middenoor ontsteking, hooikoorts, migraine worden opgeroepen door vaccineren. In de USA zijn de mensen gedwongen om te vaccineren: de vaccinatiegraad is daar 96% dus bijna iedereen. In NL zijn we vrij om te vaccineren en wat zie je: desondanks die vrijheid hebben we ook hier 96%. Dus Vrijwel iedereen. We lopen gewoon blind aan de leiband en nemen een vaccin voor alles: voor naar het buitenland, voor kinderziekten en als je ouder wordt.

 

Het gaat om hygiene, om warme woningen. Het is niet de wetenschap die ons leidt maar een geloof en dat geloof is sektarisch. Want een sekte kenmerkt zich in een geloof dat niet ter discussie mag worden gesteld. Probeer dit maar eens op een verjaarsfeestje te bespreken, dan merk je hoe sektarisch dit geloof is. Wetenschappelijk is wanneer de wetenschapper open staat voor andere benaderingen en transparant kan laten zien wat hij/zij doet. Er zijn zoveel tegenstrijdige meningen in de wetenschap dat je van wetenschap niet meer kunt spreken.

 

Als je cholesterol middelen bij de dokter weigert moet je eens zien wat er gebeurt. De dokter wordt driftig en trekt zijn handen van je af. Wil je niet meer behandelen. Dat is niet wetenschappelijk dat is emotioneel en dus niet wetenschappelijk.

 

WIJ WORDEN GEDACHT. Je denkt niet zelfsstandig maar je neemt klakkeloos aan wat de media je oren en ogen binnen duwen. Dat is een sektarisch geloof. Het gaat daar maar om een ding. Macht, onderdrukking en dogmatische visie, fundamentalisme, exclusiviteit, agressief, intimiderend, geheimhouding. De humor ontbreekt.

We hebben dus een achterlijke zorg.

Alle wereldgodsdiensten behalve boeddhisme onderdrukten vrouwen. Wetenschap doet dat ook. Intuitie en gevoel tellen niet mee. Liefde bestaat niet want ik kan het niet meten.

 

Ik ben opgeleid als regulier arts en ondanks dat ik al vroeg vraagtekens kreeg over waar ik mee bezig was, kon ik geen kant op. Ik had een praktijk overgenomen, een aantal verbouwingen gepleegd en apparatuur aangeschaft en keek naar een hypotheek schuld van bijna een miljoen gulden. Ik moest wel door, maar het viel niet mee.

De mens denkt te weten maar weet niet dat hij het niet weet. (homo Sapiens)

Mensen zijn gemakkelijk te beïnvloeden. Dat gebeurt heel subtiel. Onze zogenaamde Hollandse nuchterheid is een ander woord voor bizarre en ongelooflijke mix van persoonlijke en collectieve overtuigingen.

 

Geloof is een mentaal proces van denken en overtuigingen. Dit in tegenstelling met spiritualiteit. Dit is wat je weet vanuit je hart. Daar komt je denken niet bij te pas.

Een gelovige vindt zich altijd tekort schieten, de beleving ik ben niet goed. Doet zijn uiterste best. Zet een masker op

Spiritualiteit gaat uit van je bent perfect en je mag fouten maken. Angst is overbodig. Geen opgeblazen houding. Eenvoud en transparant. Geen onderdrukking van voelen en denken, ervaren in vrijheid. In evenwicht.

Mensen uit evenwicht zijn uit hun kracht en die kun je leiden en manipuleren door angst en dreiging.

 

We hoeven aan onze natuurlijke biologie NIETS TOE TE VOEGEN. We mogen terugkeren naar onze natuurlijke manier van zijn. Ziekte is slechts een verstoord evenwicht en het lichaam kan dat 10x beter dan jij weer rechtzetten. Alternatieve zorg doet dit soms ook, vertrouwen hebben in het lichaam. Veel alternatieve zorgverleners echter doen hetzelfde als de reguliere zorg: angst aanpraten en middelen voorschrijven.

In het oosten wordt de arts (veelal met kruiden werkend) pas betaald als de patiënt geneest. Hier werkt men met chemische bestrijding en wat ie ook kwakt het wordt toch betaald.

 

De Psychologische moderne mens kent stress: overbelaste bijnier, heeft een kort lontje.

Ziekte is het opnieuw vinden van balans. Elke ziekte is een uiting van intelligente biologie. Ons lichaam heeft een IQ van 1000 en wij maximaal van 160.

De moderne wetenschap ziet het niet helder. De natuur/biologie maakt geen fouten; er zijn geen gen afwijkingen. De dingen zijn zoals ze moeten zijn, alleen wij begrijpen het niet.

De wetenschap gedraagt zich naar het lichaam als een kleuter die de 1e dag op school tegen de leraar zegt: wat u zegt daar klopt niets van. Een onvoorstelbare arrogantie.

Onze gezondheid kent een maximum, een optimum en een minimum. De handelswijze van de reguliere arts leidt tot het minimum. Ziekte is geen vijand.

Kijk hoe we om gaan met cholesterol. Dit wordt gezien als een vijand. Bestrijden dus. Als je op een bepaalde leeftijd geen anti cholesterol slikt dan ben je niet van deze wereld. Terwijl cholesterol een lichaamseigen stof is, we maken het allemaal aan. Dat moet ook. We kunnen het niet missen. Bestrijding is dan ook idiotie.

 

Matri= oermoeder, 10000 jr oud>>>mater, maat, materie, modder, matrix. Matrix+maat=orde

 

Westerse geneeskunde heeft voeding niet geanalyseerd maar adviseert haar wel.

Oosterse geneeskunde heeft voeding niet geanalyseerd maar gecategoriseerd in drie elementen. Wij onderscheiden eiwitten, koolhydraten, vetten en oliën, vitaminen, mineralen sporen,antioxydanten,enzymen. Wij zijn de eersten die dat zo uitsplitsen. Leidt tot volslagen onzin.

Het belangrijkste bestanddeel van voeding is lichtkracht. Biofotonen. Er is verschil tussen groenten van de volle grond en uit de kas. Heb je de aardbeien uit de kas geproefd?

E nummers zijn door de EU toegestane toevoegingen in voedsel. Vaak chemisch en dus schadelijk. Waarom doet de EU dat? Omdat haar burgers minder in de pap te brokken hebben dan de lobbys van grote chemie en voedingsmiddelenbedrijven. Zij komt niet voor haar burgers op. E nummers gaan vaak over smaakversterkers (logisch als het uit een kas komt), zoetstoffen en zoutstoffen, kleurstoffen en conserveringsstoffen. Industriele transvetten zijn zeer schadelijk en zitten vrijwel overal in. Je komt ze tegen als gehydrogeerde vetten, geharde vetten en ze durven ze zelfs plantaardige oliën te noemen. Verder zit er in voedsel ook nog toegevoegde chemische vitamines. Alles wat chemisch is kan het lichaam niet verwerken dus is een extra belasting op je filtersystemen zoals maag, lever, nieren, darmen.

Verder wordt alle voedsel dat via boot of vliegtuig ons bereikt door een bestraler geleidt om microben te doden. AL HET VOEDSEL INCLUSIEF BIO IS DUS BESTRAALD.

Het tast daarmee de natuurlijke energetische frequentie patronen van voedsel aan. En dat proef je. Dierlijke producten komen van dieren die gestrest zijn. Die stress eten wij op en komt in ons. Hoezo hyperactief.

 

De onzin rondom cholesterol. Dit is een stof die ons lichaam maakt en die het lichaam steunt bij wondjes. Als een soort cement tussen de bouwdelen. Die onze stress reguleert. Het geeft bovendien ook structuur aan de celwand. Het werkt als een anti oxidant. En is bouwsteen voor geslachts- en bijnierschorshormoon. Ook bouwsteen voor vit D3. Eerder al duidelijk gemaakt hoe belangrijk die is.

Vaat patiënten hebben van nature een verhoogd cholesterol. Waarom? Omdat het lichaam meer cholesterol nodig heeft voor de reparatie van de celwanden. Allemaal heel logisch. Bestrijding van cholesterol is dus misdadig. Vaatleiden wordt veroorzaakt door transvetten uit de industrie. Zorgt voor plak en aderverkalking. Niet cholesterol is de boosdoener. Maar de onwil van de reguliere geneeskunde om te erkennen dat het lichaam zichzelf wil en kan genezen zonder allerlei eigenwijze inbreuken van de arts. De reguliere geneeskunde werkt daarbij onder een hoedje met de chemische voedings en pharma industrie.

Rem iemands cholesterol en je maakt iemand minder man of vrouw. Hetgeen zeer ernstig is en weer andere klachten veroorzaakt. Verder: Iemand kan zijn stress niet meer reguleren.

Anti cholesterol medicatie?: Meteen stoppen daarmee.

 

Wordt je dik van de calorieën? Ook zo’n sprookje. Nee je wordt dik doordat je lichaam niet langer de teveel aan stoffen en teveel aan gif uit je lijf kan verwijderen. Het wordt opgeslagen in je vet en bindweefsel. Als je gewoon doorgaat met je levenswijze dan komt dit gif ook in je organen en gewrichten. Met alle gevolgen van dien.

De E 621 en E 951 bevorderen het transport van insuline naar de cellen waar meer suiker in vet wordt omgezet. Dus van zero calorieën kan je dik worden. Aspartaam e.d. versuft de geest en kost je 10 punten op je IQ. Vreemd dat de schoolkwaliteit afneemt?!  Gif komt ook terecht in vet in de hersenen. Chronische vergiftiging is de oorzaak van vetzucht. Toxische vetten en zware metalen komen in vet in je lijf terecht. Cola en fastfood zijn ernstige schuldigen.

Hierdoor maak je de vetoplosbare vitaminen zoals A en D te weinig aan. En dat versterkt het probleem. Mensen met overgewicht leiden op celnivo aan ondervoeding.

 

Hippocrates (griekse doktor en wijsgeer) zei al: laat voeding je medicijn zijn.

Nee zegt de moderne oncologie. Voeding heeft er niets mee te maken.

Natuur slaat gifstoffen/zware metalen/ transvetten op. Eerst op niet strategische plekken en later kan het niet anders meer.

Zuurstof is een levensbepaler. Roken kost je zuurstof en verslechtert dus je conditie. Het brengt je uit evenwicht. Een kind in de buik krijgt deze problematiek mee en kan niet ontgiften. Foetussen beginnen al in de min.

 

Pharma lijkt te strijden tegen ziekte maar strijdt feitelijk TEGEN DE MENS.

Niet hart en vaatziekten zijn doodsoorzaak 1, maar pharma en voedingsindustrie.

Het lijkt te gaan over meer geld maar feitelijk gaat het om macht en belangen.

We hoeven niet te vertrouwen op andermans gezag: op vadertje staat.

We mogen opnieuw beginnen en een EIGEN SOEVEREINITEIT TERUG NEMEN

Weet wat je eet en eet wat je weet

Er is niemand fout: IEDEREEN IS MISLEID

Neem zelf de verantwoording

100 jaar geleden had een kind geen kanker zoals hodgkin, leukemie etc

Alle cellen hebben last van gebrek aan zuurstof en een teveel aan gifstoffen.

 

EINDE