Verslag The Game 3 maart 2012

Ons eigen droomwereld gaan creëren, door te gaan kiezen en uit te gaan spreken wat we willen, wat we verlangen.
Hoe het eruit mag gaan zien, hoe het ruikt, hoe het proeft, hoe het voelt.
We dit met zijn allen kunnen. Stukje voor stukje, ontstaat het, we hoeven er niet hard voor te gaan werken, we mogen onze wilskracht een paar tandjes terug gaan zetten. We mogen gaan focussen op wat we verlangen en wat we wensen en wat we voor elkaar verlangen en wensen en het uitspreken en dan steeds weer in vertrouwen los te laten. Te weten dat het goed komt, dat het goed is, precies nu op dit moment.
Dat als de ander ergens anders over denkt, dat dat dan mag. Dat als iets niet fijn voelt, je dit ook meteen uitspreekt naar jezelf en daarbij uit het oordeel naar de ander probeert te blijven.
Maar steeds wel trouw blijft aan je innerlijke stem, je daar geen concessies meer in mag doen maar je trouw moet zijn aan je innerlijke leiding. We hierin mogen oefenen, want dat we dit soms nog niet altijd kunnen, maar we wel steeds opnieuw hiervoor kunnen gaan kiezen.
Je uit de dualiteit steeds opnieuw de keuze maakt om in het midden te stappen, los van wat de ander hier in doet.
Dat het in het verleden ook prettig was als de ander er hetzelfde over dacht, omdat ons dit het gevoel gaf dat we het bij het rechte eind hadden, dat we gelijk hadden en we voor de waarheid gingen. Dat ik nu steeds meer ervaar dat er geen echte waarheid meer is, of dat alles waarheid is. Ik laat de waarheid los……….. maar volg wel mijn gevoel.
Dat het niet meer over waarheid gaat maar over het volgen van je innerlijke zuivere Bron, die Liefde is.
Onafhankelijk van de ander, stap je in het midden en je dan steeds opnieuw ervaart hoe helend dit dan is en hoe bevrijdend dit werkt voor jezelf en tevens ook voor de ander.
Als de ander dit niet (nog) niet kan of nog niet wil, het ook goed is, maar dit losstaat, van jouw stap naar het midden. Je daardoor een veld creëert waarin het veilig is voor jezelf en de ander om te kunnen ZIJN.
Dat er in je cellen nog “oude” informatie zit, die niet meer klopt, die je af en toe zichtbaar krijgt en waarvan je denkt, wauw zitten die herinneringen nog steeds in me, wat raar wat gek, dat hoeft helemaal niet meer en je je daar bewust van mag worden met nog wat pijn scheutjes en je ze dan los mag laten en zeggen oké dat is oud ik laat ze los, ze dienen me nu niet meer en ik kies voor meer liefdevolle overtuigingen en ik wissel ze in. Echt helemaal fijn om dit zo te kunnen en om dit ook samen te doen, want we zitten er nog allemaal mee en door ook deze “niet meer van deze tijd overtuigingen” met elkaar te bevrijden, bevrijden we onszelf en tevens de wereld en kunnen we bewust een meer liefdevollere wereld gaan creëren.
Hartegroetjessssssssss Tineke
———————————————-

Een belangrijk inzicht uit de Game was: Je kunt van mening zijn dat jij de oplossing moet aandragen in je relatie met een persoon.

In dat geval zul je met al je energie naar die persoon gaan en deze volledig overspoelen. Dat kan verlossende energie zijn of verwijtende energie. Echter er is een Midden tussen jullie. Door zelf niet verder te gaan dan dit midden geef je de ander de ruimte om vanuit zichzelf zijn/haar bijdrage te leveren en ook naar het Midden uit te reiken. Beiden nemen in dat geval verantwoordelijkheid voor hun aandeel in de relatie en verstikken de ander niet met hun oplossing/verwijt. Er is echter meer. Door naar het midden te gaan en in de gelijkwaardige ontmoeting te gaan geef je niet alleen ruimte aan jezelf en de ander, maar geef je ook ruimte aan het midden of wel de liefde om zich te manifesteren. Beiden doen niet meer, dan wat nodig is: ruimte maken. En juist dan zul je merken dat er een wonder geschiedt, de liefde zich manifesteert en het onmogelijke mogelijk maakt. Je zult merken dat je al gedragen werd. Wat in dat Midden gebeurt is noch eigendom van de een, noch eigendom van de ander. Daarom zijn kringen zo onvoorstelbaar krachtig, vermits men niet verder stapt dan het midden. In de kring ontstaat een energie die onvoorspelbaar was en waar de voorganger of (cursus)leider niet meer voor geprezen hoeft te worden. Het midden vraagt om “praise” en is ontstaan door de terughoudendheid van ieders ego.

Zo is de Game dus ook niet een succes, doordat iemand een belangrijke opmerking maakt noch is het een succes dat op rekening mag worden geschreven van mij. Het is een succes doordat de groep, iedereen dus niemand uitgezonderd in afstemming terughoudendheid van ego betracht, waardoor het Midden, de Kracht zich kan manifesteren. Dit Midden is direct verbonden met jouw hart, ofwel de ontmoetingsplaats van hartenergie.

Pieter

—————————–