Verslag van wrkgr. The GAME 27 dec. 2011

Natuurlijk wordt dit geen letterlijk verslag van de GAME. De veiligheid en identiteit van de deelnemers is immers gewaarborgd.

Eerder een korte impressie.

Dit lijkt een simpel spel. Niet eens noodzakelijkerwijs een spiritueel spel.

Het gaat echter verder dan het transformatiespel. De interactie met de andere deelnemers, die vanzelf niet toevallig ook op dat moment aanwezig zijn, diept steeds verder uit. Elke intentie blijkt samen te hangen met onvermoede aspecten in je leven. Plots wordt je iets duidelijk wat jaren versluierd is geweest.

Na een intensieve dag is iedereen voldaan en opgetogen. En ………een stuk rijker.

Een van de opmerkingen die heel typerend is:  Jij speelt niet het spel, maar het spel speelt jou!!

Volgende mogelijkheid: zie agenda februari en maart 2012