Verslag Dragon Dreaming Workshop 13/2 2013

Thema Avond Dragon Dreaming

 

Op 13 februari jl. hebben we een Thema Avond over Dragon Dreaming meegemaakt. Monique Vissers, van Ecodorp Brabant, heeft ons met haar enthousiasme en betrokkenheid meegevoerd in een aantal technieken en instrumenten van de Dragon Dreaming methodiek.

Algemeen:

Dragon Dreaming is ontwikkeld door John Croft naar aanleiding van een periode in zijn leven die hij heeft doorgebracht bij de Aboriginals.

Dragon Dreaming is bij uitstek een hulpmiddel ter ondersteuning van bewustwording, zowel in het kader van persoonlijke ontwikkeling als binnen groepsbewustwording. Dragon Dreaming faciliteert het dromen met een groep mensen en om deze dromen concreet ‘op aarde’ te brengen en waar te maken.
Dragon dreaming is een projectbegeleidings methode die leidt tot waanzinnig succesvolle projecten. Een hoog streven, maar tot nu toe zijn alle 611 Dragon Dreaming projecten wereldwijd geslaagd. Dragon dreaming is zo succesvol omdat het een heel complete methode is:

  • het geeft inzicht in het totale proces wat je doorloopt met een groep op weg naar een doel en geeft allerlei middelen om effectief samen te werken,
  • het genereert zeer veel enthousiasme, motivatie en betrokkenheid,
  • het zorgt ervoor dat mensen ten volle hun kwaliteiten kunnen inzetten en kunnen ontwikkelen. Als je meedoet aan een Dragon Dream project merk je dat je hier persoonlijk van groeit.

Dreaming refereert aan de term dream time. Wikipedia: Dreaming” is also often used to refer to an individual’s or group’s set of beliefs or spirituality. For instance, an indigenous Australian might say that he or she has Kangaroo Dreaming, or Shark Dreaming, or Honey Ant Dreaming, or any combination of Dreamings pertinent to their “country”. Many Indigenous Australians also refer to the Creation time as “The Dreaming”. The Dreamtime laid down the patterns of life for the Aboriginal people.

Met Dragon geeft John Croft aan hoe je het best om kunt gaan met dingen die je ziet als probleem (dragon). Maak gebruik van de mogelijkheden die een dragon je biedt. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een persoon die er alles aan doet om jou project tegen te werken ga dan in gesprek met die persoon en probeer te achterhalen waarom deze persoon zo reageert. Mogelijk ziet deze persoon iets wat jij niet ziet en kan dit inzicht ervoor zorgen dat je het project kunt verbeteren.

Technieken
Dragon Dreaming biedt vele waardevolle technieken, de 2 bekendste zijn de Droomcirkel en de Karabirrdtt.

Droomcirkel:
Elk project begint met een initiatiefnemer die een droom heeft. Deze verzamelt mensen om de droom heen b.v. mensen die enthousiast worden van deze droom en kinderen omdat deze op een andere manier naar het leven kijken. Voor de droomcikel komen deze mensen bij elkaar. De initiatiefnemer vertelt zijn droom om deze meteen daarna los te laten zodat hij nu slechts een deelnemer is aan het proces. De droom wordt nu overgenomen door de groep. Iedereen is leider, er is geen centrale leider.

Iedereen gaat in een cirkel zitten en om de beurt vertellen de betrokkenen wanneer voor hen het project geslaagd zou zijn. Iemand noteert met een goede terugkoppeling met de deelnemers de dromen van de mensen. Geen enkele droom is verkeerd, want het is de droom van iemand, de anderen luisteren oplettend naar de droom van een ander. De cirkel blijft net zo lang doorgaan tot er dromen herhaald worden of tot niemand meer iets toe heeft te voegen. Tijdens de droomcirkel ontstaat er een soort magie, mensen verbinden zich aan een project en gaan het als hun project ervaren.

Vanuit onze droomcirkel op deze woensdagavond borrelden de volgende dromen op:

–         Ik wil mijn licht laten schijnen en dat met mensen meer delen

–         Samen met anderen de Aarde hoeden

–         Mijn innerlijke en opgedane wijsheid uiten

–         Samen ecologisch leven

–         Ruimte creëren waarin we ervaren dat we vrijheid, kracht en eenheid zijn

–         Leven in de brouwerij brengen

–         Een complex opzetten voor mensen van 0 – 108 jaar, waar je elkaar kunt ontmoeten en van je vrije tijd kunt genieten

–         Meer liefde en respect voor elkaar

–         Iemand vrolijk maken

–         Inspireren, mezelf en de ander, om jezelf (meer) te leven

–         Meer mijn creativiteit ontwikkelen

–         Genieten

–         Een ander ‘spel’ promoten, het levensspel van liefde en compassie

Karabirrdt:
De Karabirrdt (dit woord wordt gebruikt door Aboriginals voor spinnenweb) geeft het benodigde overzicht voor het groepsproces. Het is een soort spelbord voor een Dragon Dream project. Je stelt dit overzicht ook op met de groep.

Wij hebben als groep die avond een deel van een karabirrdt uitgetekend van één van de dromen. Onze karabirrdt tekening is helaas niet in dit verslag in te kopiëren. Zie voor een voorbeeld karabirrdt op www.ecodorpbrabant.nl  bij Dragon Dreaming.

Het tweede deel van onze Dragon Dreaming avond bestond uit het Vier Fasen Model.  Bij een project en binnen een samenwerkingsverband of team is het van belang om verschillende taken en kwaliteiten van teamleden bijeen te brengen. Zo heb je Dromers nodig (droomenergie zorgt voor bewustwording, motivatie en informatieverzameling). Daarnaast Planners (planenergie houdt o.a. in: verschillende alternatieven bekijken, strategie bepalen, ‘pilots’ uitvoeren). Doeners leveren doenenergie: implementeren de in plannen uitgewerkte dromen, management en administratie, voortgangsbewaking. Tot slot heb je bij een project en in een team ook Vierders nodig (vierenergie zorgt voor input van nieuwe technieken, opgedane wijsheid je eigen maken / verinnerlijken, de resultaten bekijken en evalueren wat er geleerd is, waar nodig aanpassingen doen.

Een deel van onze avondgroep heeft via een door Monique op de grond uitgelijnd model al lopende en invoelende ontdekt of hij / zij nu meer een Dromer is, een Planner, een Doener en/of een Vierder. Er was veel herkenning en soms ook vernieuwend inzicht.

Wat impressies van de workshopdeelnemers:

–         De avond vloog om, we gingen vol inspiratie en nieuwe ideeën en energie weer naar huis.

–         Toepasbaar op alle gebieden waar je met een groep iets wilt bereiken.Ik ga het zelfs in mijn gezin toepassen. Ik ga zeker naar de cursus op 20 maart in Tilburg

–          Om eerlijk te zijn, in het begin vond ik het eigenlijk helemaal niets voor mij. Ik dacht … “een aantal projectleiders en samen een project op opzetten, daar heb ik niet zoveel mee.”
Maar toen we begonnen met de droomcirkel was ik verbaasd, hoe de energie in de ruimte veranderde, hoe ik verwachtingvol uitkeek naar wat er zoal komen zou, van de anderen, maar ook van mezelf. Tot ik aan de beurt kwam wist ik nauwelijks wat ik zou gaan zeggen en was zelf min of meer verbaasd van wat ik spontaan zei.
Voor mij duurde dit onderdeel echt té kort, we waren nauwelijks op gang gekomen. Ook de andere onderdelen waren boeiend, maar mijn gedachten gingen toch weer steeds terug naar de droomcirkel.
Ik zou zoiets best nog eens opnieuw met een aantal mensen willen doen, in een vertrouwelijke sfeer en met wat minder tijdsdruk.

Voor uitgebreide informatie over Dragon Dreaming kijk op: www.dragondreaming.info en www.dragondreaming.nl